Llythyron

Dyddiadau Tymor yr Haf

Friday, May 3rd, 2019

Llythyr dyddiadau Haf 2019

Dyddiadau Profion Cenedlaethol

Wednesday, May 1st, 2019

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2019

Eisteddfodau 2019

Friday, February 22nd, 2019

Eisteddfodau 2019

Cinio am Ddim

Friday, February 8th, 2019

Lawrlwythwch y dogfen hon ar gyfer Cinio am Ddim.

Gwasanaethau Teuluol Gwanwyn 2019

Thursday, January 17th, 2019

Gwasanaethau Ionawr 2019

Protected: Caneuon a Llefaru yr Eisteddfod

Thursday, January 17th, 2019

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Dyddiadau’r Tymor

Monday, January 14th, 2019

Dyddiadur Tymor y Gwanwyn 2019

Sut i wneud cais am le mewn ysgol

Wednesday, October 24th, 2018

Am fwy o fanylion am sut i wneud cais am le mewn ysgol, cliciwch yma-Sut i wneud cais am le mewn ysgol.

Dyma lythyr dyddiadau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol ym Mis Medi 2019.

Diwrnod T. Llew Jones

Tuesday, October 2nd, 2018

Diwrnod T. Llew Jones

Cardiau Nadolig

Friday, September 21st, 2018

Cardiau Nadolig

Digwyddiadau

Mabolgampau-Mehefin 19eg

Mabolgampau’r  Ysgol – i  ddechrau am 9.30 a.m. Diwrnod gwahanol i’r Feithrin.  

mwy…

Ffotograffydd yn yr ysgol -Mai 15fed

Ffotograffydd yn yr ysgol. Lluniau Dosbarthiadau a Thimoedd.  

mwy…

Asesu Statudol- Cyfarfod i rieni Bl 2 & Bl 6

Cyfarfod i rieni Bl 2 & Bl 6 ar drefniadau Asesu Statudol am 6.30pm  

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Walk to School Week 20-24/5/19. Come and join us on the walking bus during this week. Meet at Christ the King Chu… https://t.co/3ZFaNeL28X
  • Wythnos Cerdded i’r Ysgol 20-24/5/19. Dewch i ymuno gyda ni ar ein bws cerdded yn ystod yr wythnos yma. Cyfarfod ym… https://t.co/tSh5Qb4Qpj