dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Salwch- Neges pwysig i’r GIG

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â salwch.

mwy…

Cinio Ysgol

Mae Ysgol y Wern yn defnyddio Parentpay ar gyfer cinio ysgol https://www.parentpay.com/ £2.60 y dydd £13 yr wythnos Prydau ysgol…

mwy…

Tymor Ysgol 2023/24

Tymor yr Hydref 2023 Dechrau: Dydd Mawrth  05/09/23 Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/23 – Dydd Gwener 3/11/23 Diwedd: Dydd Gwener…

mwy…

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2023/24  Dydd Llun Medi 4ydd 2023. Pawb nôl Dydd Mawrth 5ed Medi . Dydd Iau  Medi…

mwy…

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma: www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

mwy…

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac…

mwy…

Cwricwlwm i Gymru: Canllaw i Rieni a Gofalwyr

https://hwb.gov.wales/api/storage/2cef8718-1002-4a95-8561-7f833bfcdd9c/220209-canllaw-i-rieni.pdf

mwy…

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Gwybodaeth ar gyfer ysgolion, lleoliadau, rhieni a gofalwyr: https://hwb.gov.wales/api/storage/bbd37df6-85c5-4153-9ba0-bc7c7054ce6c/res-info-22-cy.pdf

mwy…

Newyddion Diweddaraf

Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd(PSQM )

Pleser oedd derbyn cadarnhad yr wythnos hon bod yr ysgol wedi ennill Nod Ansawdd Gwyddoniaeth Gynradd sy’n archediad am ymrwymiad…

mwy…

Llwyddiant yn y Gymuned

Llongyfarchiadau i Athena Dosbarth Alarch am gael ei henwi ‘Chwaraewr yr Wythnos’ gyda tîm pêl droed Tŷ Celyn.

mwy…

Llwyddiant yn y Gymuned

Llongyfarchiadau i Zac Munn Dosbarth Llygoden y Cynhaeaf a ddaeth yn 3ydd ar draws Cymru mewn rasys triathlon. Da iawn…

mwy…

Llwyddiant Criced

Da iawn i dîm criced Blwyddyn 4 am chwarae mor dda yng Nghystadleuaeth Criced 50/50 Cenedlaethol yr Urdd yn Abertawe…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Gwasanaeth Diolchgarwch- Dydd Mawrth 17eg Hydref

Gwasanaeth Diolchgarwch Fe fyddwn yn cynnal ein Gwasanaeth Diolchgarwch ar Ddydd Mawrth 17eg Hydref . Gwerthfawrogwn rodd i gefnogi Banc…

mwy…

Dyddiadau i’w Cofio

Dydd Gwener 6ed o Hydref Diwrnod HMS Nos Fawrth Hydref 10 -Cyfarfod blynyddol CRhA -7.30p.m. Dydd Mercher Hydref 11 –…

mwy…

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr am Asesiadau Personol

Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Fideo Ysgol

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter