Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Monday, January 8th, 2018

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe fydd cyfle i rieni/ofalwyr gyfathrebu gyda’r tîm arolygu ar y Dydd Llun 22ain o Ionawr am 3.45pm.

Mae croeso i rieni/ofalwyr i ymateb i holiadur yma a chlicio ar ‘Llenwi Holiadur i rieni. Mae côd arbennig wedi’i ddanfon mewn llythyr i chi cyn y Nadolig. Os nad oes gennych chi’r rhif i logio mewn, cysylltwch â’r ysgol.

 

Digwyddiadau

Lluniau-Dydd Llun

Fe fydd cwmni Colorfoto wrthi unwaith eto yn tynnu lluniau teulu ac unigol ar Ddydd Llun y 24ain o Fedi.

mwy…

Gwyddbwyll

Fe fydd clwb gwyddbwyll yn cychwyn cyn bo hir! Cewch mwy o fanylion yma- CLWB GWYDDBWYLL Medi 2018

mwy…

Diwrnodau HMS 2018/19

Fe fydd Diwrnodau HMS ar y dyddiadau canlynol- 5/11/18,  7/01/19, 13/02/19 a 22/07/19.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Clwb Codio - Blwyddyn 2 yn dysgu sut i godio. Coding Club- Year 2 learning how to code. https://t.co/lHrUsbbQ8S
  • RT @Blwyddyn4YWern: Cofiwch eich gwisg ymarfer corff yfory. Remember to bring your sport kit tomorrow!