Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Monday, January 8th, 2018

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe fydd cyfle i rieni/ofalwyr gyfathrebu gyda’r tîm arolygu ar y Dydd Llun 22ain o Ionawr am 3.45pm.

Mae croeso i rieni/ofalwyr i ymateb i holiadur yma a chlicio ar ‘Llenwi Holiadur i rieni. Mae côd arbennig wedi’i ddanfon mewn llythyr i chi cyn y Nadolig. Os nad oes gennych chi’r rhif i logio mewn, cysylltwch â’r ysgol.

 

Digwyddiadau

Diwrnod Siwmperi Nadolig- 14eg o Ragfyr

Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rhodd o £1 tuag at elusen Achub y Plant

mwy…

Noson Garolau

Cynhelir y Noson Garolau eleni yn Eglwys Sant Isan am 6.30p.m ar yr 17eg o Ragfyr. .

mwy…

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn

13eg a 14eg o Ragfyr 2018 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cyngerdd arbennig heno yn Eglwys Ararat yn codi arian i @CityHospice . Y côr wedi canu yn hyfryd. Congratulations t… https://t.co/bi4Ua2w4iB
  • https://t.co/XwSRGFjmKo