Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Monday, January 8th, 2018

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe fydd cyfle i rieni/ofalwyr gyfathrebu gyda’r tîm arolygu ar y Dydd Llun 22ain o Ionawr am 3.45pm.

Mae croeso i rieni/ofalwyr i ymateb i holiadur yma a chlicio ar ‘Llenwi Holiadur i rieni. Mae côd arbennig wedi’i ddanfon mewn llythyr i chi cyn y Nadolig. Os nad oes gennych chi’r rhif i logio mewn, cysylltwch â’r ysgol.

 

Digwyddiadau

e-Ddeiseb: Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion

Cliciwch yma i arwyddo’r deiseb. Diolch

mwy…

Diwrnod Mabolgampau- 19eg o Fehefin

Mae diwrnod Mabolgampau wedi newid i’r 19eg o Fehefin.

mwy…

Clwb Tenis Bwrdd Yr Urdd

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @yberllandeg: Diolch i @trydarywern am y gemau pêl-droed gwych heddiw. Diolch hefyd am gymorth @AG_BroEdern i ddyfarnu’r gemau! #siarte…
  • 📚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wedi cael diwrnod gwerth chweil yn cystadlu yn rownd derfynol y Cwis Llyfrau! Balch iawn o’r plant! The tea… https://t.co/gUhOYzPgwf