Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Monday, January 8th, 2018

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe fydd cyfle i rieni/ofalwyr gyfathrebu gyda’r tîm arolygu ar y Dydd Llun 22ain o Ionawr am 3.45pm.

Mae croeso i rieni/ofalwyr i ymateb i holiadur yma a chlicio ar ‘Llenwi Holiadur i rieni. Mae côd arbennig wedi’i ddanfon mewn llythyr i chi cyn y Nadolig. Os nad oes gennych chi’r rhif i logio mewn, cysylltwch â’r ysgol.

 

Digwyddiadau

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Dawnsio Disgo’r Wern

Er Gwybodaeth:- Fe fydd plant Ysgol y Wern yn dawnsio yn Neuadd Dewi Sant Nos Lun, Mawrth 19eg yn y…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: Noson arbennig heno. Llongyfarchiadau i Rhys a enillodd y Siarad Cyhoeddus ac i Martha a ddaeth yn ail yn y Gystadleuae…
  • RT @Blwyddyn6YWern: Pob lwc i Rhys,Gethin a Martha sy’n cystadlu yn y Gystadleuaeth Rotari heno. Good luck to Rhys, Gethin and Martha who w…