Eisteddfod T

Monday, June 14th, 2021

Eisteddfod T

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol yr Urdd

Elen  Thomas- Evans         1af    Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac Iau

Ifan Naylor                           3ydd Barddoniaeth Bl.6 ac Iau

Ruby James                          1af    Llefaru Unigol

Deio Ifans                             3ydd  Dawns Werin Unigol

Digwyddiadau

Bwrlwm Haf Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Diwrnodau HMS am dymor yr Haf 2021

Diwrnodau HMS am weddill y flwyddyn -dim ysgol i ddisgyblion Dydd Llun/Mawrth                19 /20 Gorffennaf

mwy…

Gwisgo Coch i Gymru- Mehefin 16

Mehefin 16 eg- Gwisgo Coch i Gymru- gwisgwch rywbeth coch a chyfrannu £1 tuag at Ysbyty Felindre. Diolch!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: 🌟Hwyl fawr Blwyddyn 6! Pob dymuniad da ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr am eich gwaith caled yn ystod y flwyddyn. We…
  • RT @Blwyddyn6YWern: 📚🌟Llongyfarchiadau i’r tîm am ddod yn drydydd yn y rownd genedlaethol o Darllen dros Gymru! Arbennig!🌟📚A huge congratul…