Newyddion

Côr a Cherddorfa Ysgol y Wern

Tuesday, May 6th, 2014

Ar ôl bod yn llwyddiannus wrth berfformio yng Nghasnewydd ar gyfer ‘Music for Youth’, mae’r côr a’r gerddorfa wedi cael gwahoddiad i fynd ymlaen i berfformio yn yr Wyl Genedlaethol yn Birmingham ym mis Gorffennaf.  Llongyfarchiadau a phob lwc i bawb.

Eisteddfod yr Ysgol

Monday, March 3rd, 2014

Coroni

Llongyfarchiadau i Mared Arch, sef Bardd y Gadair Ysgol y Wern 2014. Cafodd Mared ei chadeirio yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i Mr Llwyd Owen am feirniadu’r gystadleuaeth unwaith eto eleni. Yn agos i’r brig oedd Rebecca Young (2il) ac Oliver Meek (3ydd).

Nofio’r Urdd

Monday, March 3rd, 2014

Llwyddiant ein Nofwyr

Cafwyd llwyddiant eto eleni yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio Merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yn y Cyfnewid Rhydd – Georgina Withers-Boalch, Emily Chirighin, Mared Arch a Bethan Witchell. Ar ben hynny aethant ymlaen i ddod yn ail yn y Ras Gyfnewid Cymysg. Fe enillodd Georgina y fedal arian ac efydd mewn rasys unigol.

Da iawn ferched!

Carol yr Ŵyl

Thursday, January 9th, 2014

Llongyfarchiadau i gôr yr ysgol a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Carol yr Ŵyl a ddarlledwyd ar y rhaglen ‘Prynhawn Da’ ar S4C cyn y Nadolig.  (more…)

Digwyddiadau

Gwybodaeth am y Cwricwlwm Newydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Diwrnod Lluniau / Ffoto

Diwrnod Lluniau gyda Colorfoto- Dydd Mercher Medi’r 22ain

mwy…

Diwrnodau HMS

Diwrnodau HMS Dydd Llun Tachwedd 1af Dydd Mawrth Ionawr 4ydd Dydd Mercher Mehefin 29ain- Ysgolion Clwstwr Glantaf 2 arall i…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: Hyfryd gweld y @rafredarrows yn hedfan uwchben Caerdydd i gofio am y #BattleOfBritain 81 mlynedd yn ôl. Great to see th…
  • Fantastic to see one of our past pupils,Charlie Lovell- Jones,as the leader of the Sinfonia of London orchestra at… https://t.co/33cHWrb3JI