Newyddion

Dathliad y Bws Cerdded

Thursday, October 8th, 2015

Rydym yn dathlu ymgyrch teithio i’r ysgol yn Ysgol y Wern.
Bws Cerdded Dathliad

 

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol 7 Hydref 2015

Wednesday, October 7th, 2015

IMG_4215 bws cerdded

Athletau

Wednesday, July 8th, 2015

 

Llongyfarchiadau i dîm athletau yr ysgol a goronwyd yn bencampwyr y ddinas mewn cystadleuaeth ar gyfer ysgolion Caerdydd.

Aelodau’r tîm – Catrin Llywelyn, Ellie-Rose Isaac, Elina Dineen, Jessica Taylor, Evan Hughes, Ifan Roberts-Jones, Ifan Cox a Thomas Meek.

Criw Menter yr Ysgol

Wednesday, July 8th, 2015

 

Llongyfarchiadau i gwmni Cymru Iach (Alice Irving, Elina Dineen, Gethin Price ac Osian Davies) sef criw menter yr ysgol a fu’n llwyddiannus mewn cystadleuaeth ‘i-Cans £10 challenge’ yn ddiweddar. Nod y gystadleuaeth oedd sefydlu busnes gan ddechrau gyda £10 yn unig. Llwyddodd y cwmni i wneud elw o £1171.21 mewn 3 wythnos. Roedd yr elw yma’n uwch nag unrhyw un o’r ddeunaw ysgol oedd yn y gystadleuaeth. Cawsant hefyd y wobr gyntaf am gyflwyno eu busnes o flaen cynulleidfa. Tipyn o gamp!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Codi Arian i Concern Universal

Wednesday, April 22nd, 2015

ariandwr

Codwyd  £443 ar ddiwrnod Trwyn Coch ac eleni rhoddwyd yr arian i ‘Concern Universal’ ar gyfer prynu pwmp dŵr . Diolch yn fawr i bawb.

Stori Tic Toc

Monday, March 16th, 2015

Mae straeon newydd i blant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu darlledu ar Radio Cymru yn wythnosol. Cliciwch isod ar y linc:

Stori Tic Toc

Plant Mewn Angen

Thursday, November 20th, 2014

Codwyd £971.47 drwy wisgo dillad anffurfiol a gwerthu cacennau. Diolch yn fawr.

Bws Cerdded

Wednesday, November 5th, 2014

Ar ddiwrnod braf o Hydref fe ddaeth plant, athrawon ac aelodau o’r heddlu lleol ynghyd ym maes parcio Eglwys Christ the King i ddechrau taith y Bws Cerdded i’r ysgol am y tro cyntaf. Fe fydd y bws yn cyfarfod yn wythnosol ar fore Mercher am 8.25am ac yn gadael yn brydlon am 8.35am. Croeso i chi ymuno â ni i fwynhau ymarfer corff ac awyr iach cyn dechrau’r diwrnod ysgol. Cofiwch gysylltu â’r swyddfa os oes gennych ddiddordeb.

Bws Cerdded       llun i'r wefan

Do Re Mi Dona – S4C

Wednesday, October 1st, 2014

Bydd plant Ysgol y Wern yn ymddangos ar y rhaglen ‘Do Re Mi Dona’ ar fore Gwener y 3ydd o Hydref am tua 8:45am. Bydd y palnt yn perfformio ‘Cân y Sw’.  Bydd y plant yn ymddangos ar fore Gwener y 31ain o Hydref hefyd yn canu ‘Lliwiau’.  Os ydych yn colli’r rhaglenni byddwch yn gallu gweld y rhaglenni ar wefan S4C Clic.

Digwyddiadau

Gwybodaeth am y Cwricwlwm Newydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Diwrnod Lluniau / Ffoto

Diwrnod Lluniau gyda Colorfoto- Dydd Mercher Medi’r 22ain

mwy…

Diwrnodau HMS

Diwrnodau HMS Dydd Llun Tachwedd 1af Dydd Mawrth Ionawr 4ydd Dydd Mercher Mehefin 29ain- Ysgolion Clwstwr Glantaf 2 arall i…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: Hyfryd gweld y @rafredarrows yn hedfan uwchben Caerdydd i gofio am y #BattleOfBritain 81 mlynedd yn ôl. Great to see th…
  • Fantastic to see one of our past pupils,Charlie Lovell- Jones,as the leader of the Sinfonia of London orchestra at… https://t.co/33cHWrb3JI