Partneriaeth ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Friday, March 9th, 2018

Er gwybodaeth: Mae Ysgol y Wern wedi ei dewis i fod yn Ysgol Bartneriaeth Arweiniol gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hyn yn golygu darparu diwrnodau o hyfforddiant i ddarpar athrawon. Bu 10 myfyriwr yn yr ysgol yr wythnos hon ar gyfer y diwrnod cyntaf o hyfforddiant.

 

Digwyddiadau

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Dawnsio Disgo’r Wern

Er Gwybodaeth:- Fe fydd plant Ysgol y Wern yn dawnsio yn Neuadd Dewi Sant Nos Lun, Mawrth 19eg yn y…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i Mari Fflur a ddaeth yn ail yn y Llefaru Bl 3 a 4 ac i’r Gân Actol a ddaeth yn gyntaf. Roeddech c… https://t.co/tLxaOs6kLT
  • RT @Blwyddyn6YWern: Noson arbennig heno. Llongyfarchiadau i Rhys a enillodd y Siarad Cyhoeddus ac i Martha a ddaeth yn ail yn y Gystadleuae…