Partneriaeth ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Friday, March 9th, 2018

Er gwybodaeth: Mae Ysgol y Wern wedi ei dewis i fod yn Ysgol Bartneriaeth Arweiniol gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hyn yn golygu darparu diwrnodau o hyfforddiant i ddarpar athrawon. Bu 10 myfyriwr yn yr ysgol yr wythnos hon ar gyfer y diwrnod cyntaf o hyfforddiant.

 

Digwyddiadau

Lluniau-Dydd Llun

Fe fydd cwmni Colorfoto wrthi unwaith eto yn tynnu lluniau teulu ac unigol ar Ddydd Llun y 24ain o Fedi.

mwy…

Gwyddbwyll

Fe fydd clwb gwyddbwyll yn cychwyn cyn bo hir! Cewch mwy o fanylion yma- CLWB GWYDDBWYLL Medi 2018

mwy…

Diwrnodau HMS 2018/19

Fe fydd Diwrnodau HMS ar y dyddiadau canlynol- 5/11/18,  7/01/19, 13/02/19 a 22/07/19.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Clwb Codio - Blwyddyn 2 yn dysgu sut i godio. Coding Club- Year 2 learning how to code. https://t.co/lHrUsbbQ8S
  • RT @Blwyddyn4YWern: Cofiwch eich gwisg ymarfer corff yfory. Remember to bring your sport kit tomorrow!