Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Wednesday, November 18th, 2020

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn ein hamgueddfeydd. Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol… felly ymunwch â Siôn Corn, Siân Corn a’r Corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eich cartref. Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros!

 

Tocynnau: £5 i’r teulu cyfan.

Defnyddiwch y côd archebu TINSEL am ostyngiad o 10%.

 

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac Iaith Arwyddo Prydain. Mae’r digwyddiad yma’n un poblogaidd sy’n gwerthu allan yn gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Digwyddiadau

Diwrnodau HMS am dymor yr Haf 2021

Diwrnodau HMS am weddill y flwyddyn -dim ysgol i ddisgyblion Dydd Llun/Mawrth                19 /20 Gorffennaf

mwy…

Gwisgo Coch i Gymru- Mehefin 16

Mehefin 16 eg- Gwisgo Coch i Gymru- gwisgwch rywbeth coch a chyfrannu £1 tuag at Ysbyty Felindre. Diolch!

mwy…

Gweithgareddau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • 🌟🥇🏆🔵Llongyfarchiadau mawr i lys y Dderwen ar ennill Mabolgampau Ysgol y Wern 2021. Mae wedi bod yn wythnos o gystad… https://t.co/jkBDdL2oOY
  • Cyfnod Sylfaen yn gofalu am ein byd. Foundation Phase - caring for our world.@worldenvironmentday2021… https://t.co/P8WpILAUzD