Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Wednesday, November 18th, 2020

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn ein hamgueddfeydd. Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol… felly ymunwch â Siôn Corn, Siân Corn a’r Corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eich cartref. Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros!

 

Tocynnau: £5 i’r teulu cyfan.

Defnyddiwch y côd archebu TINSEL am ostyngiad o 10%.

 

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac Iaith Arwyddo Prydain. Mae’r digwyddiad yma’n un poblogaidd sy’n gwerthu allan yn gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Digwyddiadau

Digwyddiadau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau diweddaraf o ‘Menter Caerdydd’

mwy…

Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn…

mwy…

Gwybodaeth COVID-19

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i ymateb os ydych yn meddwl bod symptomau COVID-19 gyda chi neu’ch…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: 🟡🟡 Hyfryd gweld Blynyddoedd 5 a 6 yn dod at ei gilydd mewn gwasanaeth rithiol i ddysgu am hanes yr elusen Plant Mewn An…
  • Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu heddiw i Blant Mewn Angen. Codwyd £685. Thank you very much for all y… https://t.co/rWhD0jWUzd