Llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch-

Friday, April 12th, 2019

 

Eisteddfod Achievements

Parti Unsain / Unison Group 1af /1st

Ymgom Grwp- 1af / Dialogue -1st

Efan Collins- Llefaru- 1af / Recitation- 1st

Soffia Thomas-  Unawd / Solo Bl.3/4-  1af/1st

Erin Roberts-Jones – Unawd Bl.3/4- 3ydd/3rd

Ymgom / Dialogue- 1af/1st

Parti Deulais- 3ydd / Two Part Harmony- 3rd

Parti Llefaru- 3ydd / Recitation Group -3rd

Côr -3ydd / Choir- 3rd

Olivia Rawnsley- Unawd Solo Bl. 5/6 3ydd / 3rd

Digwyddiadau

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Mabolgampau 27ain Mehefin

Mabolgampau 9.30am (Derbyn i Fl.6 / Reception to Yr.6)

mwy…

Wythnos Rhedeg Noddedig- 10fed Mehefin

Fe fydd cyfle i’n disgyblion rhedeg pob dydd wythnos nesaf. Gobeithiwn fydd pawb yn cael eu noddi i godi arian…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to the Welsh Book team for coming 3rd in the final in Aberystwyth! 👏👏👏👏👏👏 https://t.co/sZtYbmm7Gy
  • Llongyfarchiadau i’r tim Darllen Dros Gymru am ddod yn 3ydd yn y Rownd Genedlaethol yn Aberystwyth! 👏👏👏👏 https://t.co/Dc2AF1CewJ