Llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch-

Friday, April 12th, 2019

 

Eisteddfod Achievements

Parti Unsain / Unison Group 1af /1st

Ymgom Grwp- 1af / Dialogue -1st

Efan Collins- Llefaru- 1af / Recitation- 1st

Soffia Thomas-  Unawd / Solo Bl.3/4-  1af/1st

Erin Roberts-Jones – Unawd Bl.3/4- 3ydd/3rd

Ymgom / Dialogue- 1af/1st

Parti Deulais- 3ydd / Two Part Harmony- 3rd

Parti Llefaru- 3ydd / Recitation Group -3rd

Côr -3ydd / Choir- 3rd

Olivia Rawnsley- Unawd Solo Bl. 5/6 3ydd / 3rd

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya