Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Friday, May 19th, 2017

Llongyfarchiadau i Mari o Flwyddyn 3 am ei llwyddiant yn y gystadleuaeth barddoniaeth, daeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd.

Llongyfarchiadau hefyd i Rhys a Tomi o Flynyddoedd 5 a 6. Enillon nhw 1af ac 2ail gyda’u animeiddiadau yn y cystadleuaeth Cynnwys Digidol!

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER