Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Friday, May 19th, 2017

Llongyfarchiadau i Mari o Flwyddyn 3 am ei llwyddiant yn y gystadleuaeth barddoniaeth, daeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd.

Llongyfarchiadau hefyd i Rhys a Tomi o Flynyddoedd 5 a 6. Enillon nhw 1af ac 2ail gyda’u animeiddiadau yn y cystadleuaeth Cynnwys Digidol!

Digwyddiadau

e-Ddeiseb: Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion

Cliciwch yma i arwyddo’r deiseb. Diolch

mwy…

Diwrnod Mabolgampau- 19eg o Fehefin

Mae diwrnod Mabolgampau wedi newid i’r 19eg o Fehefin.

mwy…

Clwb Tenis Bwrdd Yr Urdd

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @yberllandeg: Diolch i @trydarywern am y gemau pêl-droed gwych heddiw. Diolch hefyd am gymorth @AG_BroEdern i ddyfarnu’r gemau! #siarte…
  • 📚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wedi cael diwrnod gwerth chweil yn cystadlu yn rownd derfynol y Cwis Llyfrau! Balch iawn o’r plant! The tea… https://t.co/gUhOYzPgwf