Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Friday, May 19th, 2017

Llongyfarchiadau i Mari o Flwyddyn 3 am ei llwyddiant yn y gystadleuaeth barddoniaeth, daeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd.

Llongyfarchiadau hefyd i Rhys a Tomi o Flynyddoedd 5 a 6. Enillon nhw 1af ac 2ail gyda’u animeiddiadau yn y cystadleuaeth Cynnwys Digidol!

Digwyddiadau

Dydd Gwyl Dewi 1af o Fawrth

Fe fydd cyfle i’ch plentyn/plant gwisgo gwisg draddodiadol.

mwy…

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 28ain o Chwefror

Fe fydd y plant yn cael cyfle i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Pythefnos Masnach Deg

Cofiwch gefnogi Pythefnos Masnach Deg o’r 26ain o Chwefror. Fe fydd gweithgareddau yn y dosbarthiadau i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to@CADNOband - winners of the best single at the ‘Selar’ Awards last night. Two members of the band… https://t.co/m4aW1PanWY
  • Llongyfarchiadau @CADNOband am ennill y wobr am y Record Fer Orau yng Ngwobrau’r Selar neithiwr. Dwy o’n cyn-ddisgy… https://t.co/XmIwkPOO8l