Llwyddiant y Cwis Llyfrau

Friday, April 12th, 2019

Braf yw cyhoeddi mai ein Tîm Blwyddyn 3 a 4 a ddaeth i’r brig eleni  yng Nghystadleuaeth Cwis Llyfrau. Fe fyddant nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Caerdydd yn y rownd derfynol  yn Aberystwyth. Llongyfarchiadau hefyd i dîm Bl. 5 a 6 a ddaeth yn ail yn eu cystadleuaeth nhw. Mor falch ohonynt i gyd!

 

 

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya