Llwyddiant Gwyddbwyll

Monday, February 4th, 2019

Llongyfarchiadau i Nona Roberts am ennill y Pencampwriaeth Gwyddbwyll i Ferched yn ei grwp ar y 26ain o Ionawr.

Llongyfarchiadau hefyd i Finn Osborne am ddod yn drydydd yn grwp o dan 9  a Jack Neale am ei drydydd safle yn y grwp dan 10 yng Nghystadleuaeth Gwyddbwyll Caerdydd a’r Fro Dydd Sul diwethaf. Da iawn i bawb!

 

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3