Llwyddiant Gwyddbwyll

Monday, February 4th, 2019

Llongyfarchiadau i Nona Roberts am ennill y Pencampwriaeth Gwyddbwyll i Ferched yn ei grwp ar y 26ain o Ionawr.

Llongyfarchiadau hefyd i Finn Osborne am ddod yn drydydd yn grwp o dan 9  a Jack Neale am ei drydydd safle yn y grwp dan 10 yng Nghystadleuaeth Gwyddbwyll Caerdydd a’r Fro Dydd Sul diwethaf. Da iawn i bawb!

 

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya