Llwyddiant Gwyddbwyll

Monday, February 4th, 2019

Llongyfarchiadau i Nona Roberts am ennill y Pencampwriaeth Gwyddbwyll i Ferched yn ei grwp ar y 26ain o Ionawr.

Llongyfarchiadau hefyd i Finn Osborne am ddod yn drydydd yn grwp o dan 9  a Jack Neale am ei drydydd safle yn y grwp dan 10 yng Nghystadleuaeth Gwyddbwyll Caerdydd a’r Fro Dydd Sul diwethaf. Da iawn i bawb!

 

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE