Llwyddiant Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 19th, 2017

Llongyfarchiadau i bob un wnaeth gystadlu yn y Gala. Mae nifer o unigolion wedi llwyddo gyrraedd y Cenedlaethol gan gynnwys y timoedd canlynol- Cyfnewid Rhydd Bechgyn Bl. 3-4 a 5-6, Cyfnewid Rhydd Merched Bl.5-6, Cyfnewid Amrywiol Bechgyn Bl5-6 a Chyfnewid Cymysg Bl.5-6. Pob lwc i bawb tymor nesaf!

Digwyddiadau

Diwrnod Siwmperi Nadolig- 14eg o Ragfyr

Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rhodd o £1 tuag at elusen Achub y Plant

mwy…

Noson Garolau

Cynhelir y Noson Garolau eleni yn Eglwys Sant Isan am 6.30p.m ar yr 17eg o Ragfyr. .

mwy…

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn

13eg a 14eg o Ragfyr 2018 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cyngerdd arbennig heno yn Eglwys Ararat yn codi arian i @CityHospice . Y côr wedi canu yn hyfryd. Congratulations t… https://t.co/bi4Ua2w4iB
  • https://t.co/XwSRGFjmKo