Llwyddiant Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 19th, 2017

Llongyfarchiadau i bob un wnaeth gystadlu yn y Gala. Mae nifer o unigolion wedi llwyddo gyrraedd y Cenedlaethol gan gynnwys y timoedd canlynol- Cyfnewid Rhydd Bechgyn Bl. 3-4 a 5-6, Cyfnewid Rhydd Merched Bl.5-6, Cyfnewid Amrywiol Bechgyn Bl5-6 a Chyfnewid Cymysg Bl.5-6. Pob lwc i bawb tymor nesaf!

Digwyddiadau

Lluniau-Dydd Llun

Fe fydd cwmni Colorfoto wrthi unwaith eto yn tynnu lluniau teulu ac unigol ar Ddydd Llun y 24ain o Fedi.

mwy…

Gwyddbwyll

Fe fydd clwb gwyddbwyll yn cychwyn cyn bo hir! Cewch mwy o fanylion yma- CLWB GWYDDBWYLL Medi 2018

mwy…

Diwrnodau HMS 2018/19

Fe fydd Diwrnodau HMS ar y dyddiadau canlynol- 5/11/18,  7/01/19, 13/02/19 a 22/07/19.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Clwb Codio - Blwyddyn 2 yn dysgu sut i godio. Coding Club- Year 2 learning how to code. https://t.co/lHrUsbbQ8S
  • RT @Blwyddyn4YWern: Cofiwch eich gwisg ymarfer corff yfory. Remember to bring your sport kit tomorrow!