Llwyddiant Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 19th, 2017

Llongyfarchiadau i bob un wnaeth gystadlu yn y Gala. Mae nifer o unigolion wedi llwyddo gyrraedd y Cenedlaethol gan gynnwys y timoedd canlynol- Cyfnewid Rhydd Bechgyn Bl. 3-4 a 5-6, Cyfnewid Rhydd Merched Bl.5-6, Cyfnewid Amrywiol Bechgyn Bl5-6 a Chyfnewid Cymysg Bl.5-6. Pob lwc i bawb tymor nesaf!

Digwyddiadau

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Dawnsio Disgo’r Wern

Er Gwybodaeth:- Fe fydd plant Ysgol y Wern yn dawnsio yn Neuadd Dewi Sant Nos Lun, Mawrth 19eg yn y…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: Noson arbennig heno. Llongyfarchiadau i Rhys a enillodd y Siarad Cyhoeddus ac i Martha a ddaeth yn ail yn y Gystadleuae…
  • RT @Blwyddyn6YWern: Pob lwc i Rhys,Gethin a Martha sy’n cystadlu yn y Gystadleuaeth Rotari heno. Good luck to Rhys, Gethin and Martha who w…