Gwobr Diabetes UK

Friday, December 7th, 2018

Rwy’n falch iawn o ddweud wrthych fod Ysgol y Wern wedi cael ei enwebu ar gyfer y Wobr Ymarfer da mewn gofal Diabetes gan Diabetes UK. Mae’r wobr yn dathlu ac yn arloesi ysgolion sy’n darparu gofal a chymorth da i blant a phobl ifanc yn eu harddegau â diabetes Math 1.

Fel rhan o’r enwebiad, mae Diabetes UK yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gwblhau arolwg rhieni ar-lein yn www.smartsurvey.co.uk/s/school-nomination

Dilynwch y ddolen i’r holiadur os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth neu wrthwynebu’r enwebiad. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na dau funud i’w chwblhau ac mae’r arolwg hwn yn ddienw.

Mae gennych hyd at y 14eg o Ragfyr i’w gwblhau. Bydd eich atebion yn cael eu ddefnyddio gan Diabetes UK i asesu enwebiad ein hysgol ar gyfer y wobr.

Gallwch ddarganfod mwy am y Wobr Ymarfer Da mewn Gofal Diabetes yn yr Ysgol yn www.diabetes.org.uk/school-award

Digwyddiadau

Diwrnod Siwmperi Nadolig- 14eg o Ragfyr

Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rhodd o £1 tuag at elusen Achub y Plant

mwy…

Noson Garolau

Cynhelir y Noson Garolau eleni yn Eglwys Sant Isan am 6.30p.m ar yr 17eg o Ragfyr. .

mwy…

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn

13eg a 14eg o Ragfyr 2018 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cyngerdd arbennig heno yn Eglwys Ararat yn codi arian i @CityHospice . Y côr wedi canu yn hyfryd. Congratulations t… https://t.co/bi4Ua2w4iB
  • https://t.co/XwSRGFjmKo