Gwobr Diabetes UK

Friday, December 7th, 2018

Rwy’n falch iawn o ddweud wrthych fod Ysgol y Wern wedi cael ei enwebu ar gyfer y Wobr Ymarfer da mewn gofal Diabetes gan Diabetes UK. Mae’r wobr yn dathlu ac yn arloesi ysgolion sy’n darparu gofal a chymorth da i blant a phobl ifanc yn eu harddegau â diabetes Math 1.

Fel rhan o’r enwebiad, mae Diabetes UK yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gwblhau arolwg rhieni ar-lein yn www.smartsurvey.co.uk/s/school-nomination

Dilynwch y ddolen i’r holiadur os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth neu wrthwynebu’r enwebiad. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na dau funud i’w chwblhau ac mae’r arolwg hwn yn ddienw.

Mae gennych hyd at y 14eg o Ragfyr i’w gwblhau. Bydd eich atebion yn cael eu ddefnyddio gan Diabetes UK i asesu enwebiad ein hysgol ar gyfer y wobr.

Gallwch ddarganfod mwy am y Wobr Ymarfer Da mewn Gofal Diabetes yn yr Ysgol yn www.diabetes.org.uk/school-award

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Diolch Mr. Hughes am ddod i siarad gyda ni am eich gwaith fel pensaer! Thank you Mr. Hughes for coming to talk to u… https://t.co/NXLxV9WAYd
  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m