Gwobr Diabetes UK

Friday, December 7th, 2018

Rwy’n falch iawn o ddweud wrthych fod Ysgol y Wern wedi cael ei enwebu ar gyfer y Wobr Ymarfer da mewn gofal Diabetes gan Diabetes UK. Mae’r wobr yn dathlu ac yn arloesi ysgolion sy’n darparu gofal a chymorth da i blant a phobl ifanc yn eu harddegau â diabetes Math 1.

Fel rhan o’r enwebiad, mae Diabetes UK yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gwblhau arolwg rhieni ar-lein yn www.smartsurvey.co.uk/s/school-nomination

Dilynwch y ddolen i’r holiadur os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth neu wrthwynebu’r enwebiad. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na dau funud i’w chwblhau ac mae’r arolwg hwn yn ddienw.

Mae gennych hyd at y 14eg o Ragfyr i’w gwblhau. Bydd eich atebion yn cael eu ddefnyddio gan Diabetes UK i asesu enwebiad ein hysgol ar gyfer y wobr.

Gallwch ddarganfod mwy am y Wobr Ymarfer Da mewn Gofal Diabetes yn yr Ysgol yn www.diabetes.org.uk/school-award

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya