Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Wednesday, January 30th, 2019

Nofio’r Urdd

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm nofio! Llwyddodd tîm bechgyn ras gyfnewid ddod yn ail yng Nghymru a Rhys Witchell yn ail yn y dull cefn yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd ar Ddydd Sadwrn. Da iawn i bob un am eu cyfraniad.

 

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE