Ffurflenni

Ffurflen Meddyginiaeth

Rhaid lenwi’r ffurflen Ffurflen Meddyginiaeth2017 (neu am ddogfen ‘Word’ cliciwch Ffurflen Meddyginiaeth2017) a’i ddychwelyd i’r ysgol pan fydd angen moddion ar eich plentyn.

Diolch.

Digwyddiadau

Cyflwyniad i’r Dull Adferol i Rieni/Ofalwyr -11eg o Ionawr

Mae croeso cynnes i rieni/ofalwyr i ddysgu mwy am y Dull Adferol ar Nos Iau yr 11eg o Ionawr yn…

mwy…

Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe…

mwy…

Sioe i’r Cyfnod Sylfaen

Fe fydd Martin Geraint yn dod i Ysgol y Wern ar Ddydd Gwener yr 22ain o Ragfyr i berfformio ei…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Dydd Calan yw hi heddiw, Rwy'n dyfod ar eich traws I ofyn am y geiniog, Neu grwst, a bara a chaws. Da iawn chi am g… https://t.co/GCOB3ls9n8
  • RT @NionodAWinwns: Sgiliau rhifedd ar waith wythnos yma wrth goginio bwyd blasus! Using our numeracy skills whilst cooking tasty food! @Be…