Enillydd Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Wednesday, November 22nd, 2017

Llongyfarchiadau i Martha Bl.5 ar ennill cystadleuaeth dylunio carden Nadolig ein A.S. Julie Morgan. Fe fydd y garden yn cael ei dosbarthu ledled Cymru!

Digwyddiadau

Cyflwyniad i’r Dull Adferol i Rieni/Ofalwyr -11eg o Ionawr

Mae croeso cynnes i rieni/ofalwyr i ddysgu mwy am y Dull Adferol ar Nos Iau yr 11eg o Ionawr yn…

mwy…

Arolwg- Cyfarfod i Rieni 22ain o Ionawr

Fe fydd arolwg Ysgol y Wern yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr ac yn gorffen ar y 25ain. Fe…

mwy…

Sioe i’r Cyfnod Sylfaen

Fe fydd Martin Geraint yn dod i Ysgol y Wern ar Ddydd Gwener yr 22ain o Ragfyr i berfformio ei…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Dydd Calan yw hi heddiw, Rwy'n dyfod ar eich traws I ofyn am y geiniog, Neu grwst, a bara a chaws. Da iawn chi am g… https://t.co/GCOB3ls9n8
  • RT @NionodAWinwns: Sgiliau rhifedd ar waith wythnos yma wrth goginio bwyd blasus! Using our numeracy skills whilst cooking tasty food! @Be…