Eisteddfod T

Monday, June 14th, 2021

Eisteddfod T

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol yr Urdd

Elen  Thomas- Evans         1af    Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac Iau

Ifan Naylor                           3ydd Barddoniaeth Bl.6 ac Iau

Ruby James                          1af    Llefaru Unigol

Deio Ifans                             3ydd  Dawns Werin Unigol

Digwyddiadau

Dyddiadau i’w cofio

Dyddiadau i’w cofio Dydd Gwener      Rhagfyr 3ydd    Ymweliad Blwyddyn 6  â Crucial Crew Dydd Llun            Rhagfyr 6ed          Diwrnod Brechlyn Ffliw…

mwy…

Brechiad Ffliw Rhagfyr 6ed

Cofiwch fe fydd y brechiad ffliw ar y 6ed o Ragfyr. Rhaid ymateb i’r neges ar myschoolapp neu neges destun….

mwy…

Diwrnod Sanau Od – Dydd Llun 15fed o Dachwedd

Gwisgwch sanau od i ddathlu wythnos Gwrth-fwlio. (Does dim angen arian!)

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Mae’r Cyngor Ysgol a’r Pwyllgor Lles wedi uno i greu fideo i godi ymwybyddiaeth ar gyfer #Wythnosgwrthfwlio!✨❤️… https://t.co/bkvQXq4VvV
  • Cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol arbennig heddiw gan Bwyllgor Eco yr ysgol i drafod newid yn yr hinsawdd a chynhadled… https://t.co/k0hdk2kafi