Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

Monday, March 25th, 2019

 Ysgol y Wern

‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’

Annwyl Rieni / Ofalwyr,

Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn eich gwahodd i ddarlith gan Dr Sangeet Bhullar sy’n sylfaenydd a phrif weithredwr ‘Wisekids’ sy’n cynnig ymgynghoriaeth a rhaglenni hyfforddiant arloesol ym myd technolegau digidol a’r rhyngrwyd, llythrennedd a diogelwch.

Mae Dr Bhullar yn gyn arolygwr allanol, wedi ysgrifennu canllawiau ac annerch cynhadleddau rhyngwladol ynglun â chynnal hyfforddiant ar draws Prydain, Malaysia a Singapore.

Fe fyddai’r noson yn cynnig strategaethau a syniadau ymarferol i rieni er mwyn sicrhau fod eich plant yn defnyddio technolegau digidol ac ar-lein yn ddiogel , ystyriol, bositif ac yn greadigol mewn ffyrdd sydd yn hybu eu lles a’u gwytnwch. Mae dysgu sut i ddiogelu manylion personol ac i fod yn ddinasyddion gofalgar , cyfrifol mewn byd newidiol boed hynny ar-lein a’u peidio yn sgil hollbwysig i blant cynradd heddiw.

Digwyddiadau

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Mabolgampau 27ain Mehefin

Mabolgampau 9.30am (Derbyn i Fl.6 / Reception to Yr.6)

mwy…

Wythnos Rhedeg Noddedig- 10fed Mehefin

Fe fydd cyfle i’n disgyblion rhedeg pob dydd wythnos nesaf. Gobeithiwn fydd pawb yn cael eu noddi i godi arian…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to the Welsh Book team for coming 3rd in the final in Aberystwyth! 👏👏👏👏👏👏 https://t.co/sZtYbmm7Gy
  • Llongyfarchiadau i’r tim Darllen Dros Gymru am ddod yn 3ydd yn y Rownd Genedlaethol yn Aberystwyth! 👏👏👏👏 https://t.co/Dc2AF1CewJ