Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

Monday, March 25th, 2019

 Ysgol y Wern

‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’

Annwyl Rieni / Ofalwyr,

Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn eich gwahodd i ddarlith gan Dr Sangeet Bhullar sy’n sylfaenydd a phrif weithredwr ‘Wisekids’ sy’n cynnig ymgynghoriaeth a rhaglenni hyfforddiant arloesol ym myd technolegau digidol a’r rhyngrwyd, llythrennedd a diogelwch.

Mae Dr Bhullar yn gyn arolygwr allanol, wedi ysgrifennu canllawiau ac annerch cynhadleddau rhyngwladol ynglun â chynnal hyfforddiant ar draws Prydain, Malaysia a Singapore.

Fe fyddai’r noson yn cynnig strategaethau a syniadau ymarferol i rieni er mwyn sicrhau fod eich plant yn defnyddio technolegau digidol ac ar-lein yn ddiogel , ystyriol, bositif ac yn greadigol mewn ffyrdd sydd yn hybu eu lles a’u gwytnwch. Mae dysgu sut i ddiogelu manylion personol ac i fod yn ddinasyddion gofalgar , cyfrifol mewn byd newidiol boed hynny ar-lein a’u peidio yn sgil hollbwysig i blant cynradd heddiw.

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya