Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus

Friday, October 12th, 2018

Llongyfarchiadau – Congratulations

Llongyfarchiadau enfawr i Megan a Gwilym o FL.6 am ennill cystadleuaeth siarad cyhoeddus i ysgolion Caerdydd. Y pwnc oedd “This house believes that social media are antisocial”. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol Seiciatregyddion yng Nghymru.

 

Digwyddiadau

Diwrnod Siwmperi Nadolig- 14eg o Ragfyr

Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rhodd o £1 tuag at elusen Achub y Plant

mwy…

Noson Garolau

Cynhelir y Noson Garolau eleni yn Eglwys Sant Isan am 6.30p.m ar yr 17eg o Ragfyr. .

mwy…

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn

13eg a 14eg o Ragfyr 2018 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cyngerdd arbennig heno yn Eglwys Ararat yn codi arian i @CityHospice . Y côr wedi canu yn hyfryd. Congratulations t… https://t.co/bi4Ua2w4iB
  • https://t.co/XwSRGFjmKo