Croeso

llun Tudalen Mrs K

Croeso i wefan Ysgol y Wern.

Wrth bori trwy y gwahanol adrannau cewch gyfle i gael blas ar frwdfrydedd bywyd a gwaith yr ysgol. Ymfalchïwn yn safonau uchel cyrhaeddiad yr ysgol ac hefyd yr ymdeimlad o ethos hapus, gynnes a Chymreig ein cymuned.

Moira Kellaway
Pennaeth

Digwyddiadau

Diwrnodau HMS am dymor yr Haf 2021

Diwrnodau HMS am weddill y flwyddyn -dim ysgol i ddisgyblion Dydd Llun/Mawrth                19 /20 Gorffennaf

mwy…

Gwisgo Coch i Gymru- Mehefin 16

Mehefin 16 eg- Gwisgo Coch i Gymru- gwisgwch rywbeth coch a chyfrannu £1 tuag at Ysbyty Felindre. Diolch!

mwy…

Gweithgareddau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • 🌟🥇🏆🔵Llongyfarchiadau mawr i lys y Dderwen ar ennill Mabolgampau Ysgol y Wern 2021. Mae wedi bod yn wythnos o gystad… https://t.co/jkBDdL2oOY
  • Cyfnod Sylfaen yn gofalu am ein byd. Foundation Phase - caring for our world.@worldenvironmentday2021… https://t.co/P8WpILAUzD