Newyddion

Pleidleisiwch am ein whilber

Wednesday, March 29th, 2017

          

Sioe Flodau RHS Parc Bute Caerdydd 7-9  Ebrill 2017.

Os ydych yn mynd i’r Sioe Flodau yr wythnos nesaf, cofiwch bleidleisio dros Whilber Y Wern. Plannwyd y whilber gan ddisgyblion Blwyddyn 2.  Edrychwch allan am whilber ar y chwedl ‘Blodeuwedd’.

 

Aml-Chwaraeon Sport Cardiff

Wednesday, December 14th, 2016

Llongyfarchiadau i’r 2 dîm o Flwyddyn 4 am ddod yn gyntaf ac yn ail yn y gystadleuaeth aml-chwaraeon. Roedd rhaid iddynt chwarae pêl rwyd, pêl droed, badminton, ffitrwydd yn ogystal a saethu!

Pob hwyl

Tuesday, November 22nd, 2016

Dymunwn yn dda i Miss Reader a Mrs Samuel ar eu hymweliad â Ffrainc er mwyn hyrwyddo cysylltiadau tramor a datblygu sgiliau Ffrangeg yr ysgol.

Plant Mewn Angen

Tuesday, November 22nd, 2016

Plant mewn Angen

Codwyd £1905 drwy gwisgo dillad anffurfiol, gwerthu raffl a gwerthu cacennau.

 

Pleidleisiwch am ein whilber

Wednesday, April 13th, 2016

Sioe Flodau RHS Parc Bute Caerdydd 15-17 Ebrill 2016.

Os ydych yn mynd i’r Sioe Flodau yr wythnos hon, cofiwch bledleisio dros Whilber Y Wern. Plannwyd y whilber gan aelodau Clwb Garddio yr ysgol.  Edrychwch allan am whilber ar y thema Roald Dahl a’r llyfr  ‘James a’r Eirinen Wlanog Enfawr’.

IMG_1265    IMG_1263   IMG_1262

Dathliad y Bws Cerdded

Thursday, October 8th, 2015

Rydym yn dathlu ymgyrch teithio i’r ysgol yn Ysgol y Wern.
Bws Cerdded Dathliad

 

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol 7 Hydref 2015

Wednesday, October 7th, 2015

IMG_4215 bws cerdded

Athletau

Wednesday, July 8th, 2015

 

Llongyfarchiadau i dîm athletau yr ysgol a goronwyd yn bencampwyr y ddinas mewn cystadleuaeth ar gyfer ysgolion Caerdydd.

Aelodau’r tîm – Catrin Llywelyn, Ellie-Rose Isaac, Elina Dineen, Jessica Taylor, Evan Hughes, Ifan Roberts-Jones, Ifan Cox a Thomas Meek.

Criw Menter yr Ysgol

Wednesday, July 8th, 2015

 

Llongyfarchiadau i gwmni Cymru Iach (Alice Irving, Elina Dineen, Gethin Price ac Osian Davies) sef criw menter yr ysgol a fu’n llwyddiannus mewn cystadleuaeth ‘i-Cans £10 challenge’ yn ddiweddar. Nod y gystadleuaeth oedd sefydlu busnes gan ddechrau gyda £10 yn unig. Llwyddodd y cwmni i wneud elw o £1171.21 mewn 3 wythnos. Roedd yr elw yma’n uwch nag unrhyw un o’r ddeunaw ysgol oedd yn y gystadleuaeth. Cawsant hefyd y wobr gyntaf am gyflwyno eu busnes o flaen cynulleidfa. Tipyn o gamp!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Digwyddiadau

Diwrnod Diogelwch y We- Chwefror 5ed

Cofiwch Ddiwrnod Diogelwch y We ar y 5ed o Chwefror-  Fe fydd gweithgareddau yn y dosbarthiadau i godi ymwybyddiaeth ein…

mwy…

Gwisgo Coch i Felindre- Chwefror 1af

Cofiwch i wisgo rhywbeth coch ar Ddiwrnod Gwisgo Coch i Felindre- £1 y pen

mwy…

Ionawr 28ain Dawnsio yn Neuadd Dewi Sant

Grwp Dawnsio yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant- mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @CCFC_Foundation: CONFIRMED: 4⃣ more schools will be joining us at the #PLPrimaryStars finals later this month👏 1⃣ @RadyrPrimarySch 2⃣…
  • RT @trydarywern: Ydych chi‘n bwriadu cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd? £7 yw’r gost ond bydd yn codi i £10 am hanner nos ar y 10fed o Ionawr.…