Dosbarth Derbyn

Croeso i’r Dosbarth Derbyn

Thursday, October 2nd, 2014

IMG_1661     IMG_1674    IMG_1543

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Pythefnos Masnach Deg

Tuesday, April 14th, 2015

IMG_0776

Dyma ni yn ymweld â siop Masnach Deg yr ysgol.

Adar Ysglyfaethus

Thursday, March 19th, 2015

IMG_0925 IMG_2019 IMG_2033 IMG_2053

Ysgol Y Goedwig

Wednesday, March 18th, 2015

IMG_0995 IMG_1006 IMG_1009 IMG_1014 IMG_2059 IMG_2060

Presenoldeb

Monday, March 16th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 95.1%

Dosbarth Mrs Williams – 95.6%

Dosbarth Mrs Evans – 96.1%

Stori Tic Toc

Monday, March 16th, 2015

Mae straeon newydd i blant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu darlledu ar Radio Cymru yn wythnosol. Cliciwch isod ar y linc:

Stori Tic Toc

Cystadleuaeth E-gerdyn

Tuesday, November 11th, 2014

Mae Shelter Cymru yn cynnal cystadleuaeth E-gerdyn Nadolig. Y dyddiad cau yw’r 18fed o Dachwedd. Thema’r cerdyn yw ‘Nadolig o gwmpas y Byd.’ Defnyddiwch feddalwedd graffeg a’ch sgiliau creadigol i greu E-gerdyn maint A4 ac e-bostiwch y llun i ysgolywern@cardiff.gov.uk. Rhowch y geiriau ‘I Mr Wason’ yn y blwch pwnc, diolch.

Pob lwc i bawb!

Friday, October 17th, 2014

IMG_1680 IMG_1681 IMG_1684 IMG_1686

Dyma rai lluniau o’r Dosbarth Derbyn yn dathlu Diwrnod T Llew Jones. Roedd yn ddiwrnod cyffrous – pawb wedi gwisgo dillad arbennig ac fe fwynhaon ni wrando ar stori Barti Ddu.

Thursday, October 16th, 2014

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau cyffrous yn y Dosbarth Derbyn y tymor hwn. Dyma ni yn cael hwyl a sbri yn ysgrifennu enwau gyda sialc, coginio a blasu uwd, adnabod siapiau 2D ar yr iard a chyfri setiau. Mae dysgu yn hwyl!

IMG_1578     IMG_1474     IMG_1672

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i’n cyn-ddisgyblion ar eu llwyddiant ar lwyfan y Genedlaethol eleni. Congratulations to our former… https://t.co/A3y4eIDJLE
  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx