Dosbarth Derbyn

Sioe Nadolig

Wednesday, December 9th, 2015

Dyma’r Dosbarth Derbyn y mwynhau perfformio eu sioe Nadolig.

 

???????????????????????????????        ???????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol Y Goedwig

Wednesday, December 9th, 2015

Diolch i bawb am eu cydweithrediad gyda  sesiynau Ysgol Y Goedwig ac am ddarparu dillad addas ar gyfer y tywydd. Fe wnaethon ni gyfri brogaod, adeiladu cartref i’r arth, gwrando ar stori, coginio gyda mwd ac wrth gwrs, roedd pawb wedi mwynhau yfed siocled poeth wrth eistedd o amgylch y cylch coed!

IMG_3674[1]        IMG_3671       IMG_3636      IMG_3614[1]

 

 

 

Presenoldeb

Wednesday, December 9th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Tachwedd oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 96.5%

Dosbarth Mrs Williams – 94.9%

Dosbarth Mrs Evans – 94.4%

Presenoldeb

Monday, November 9th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Hydref oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.1%

Dosbarth Mrs Williams – 96.4%

Dosbarth Mrs Evans – 94.9%

Presenoldeb

Wednesday, October 7th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Medi oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 99.2%

Dosbarth Mrs Williams –97.2%

Dosbarth Mrs Evans – 99.2%

Croeso i’r Dosbarth Derbyn Medi 2015

Friday, September 4th, 2015

Rydyn wedi cael wythnos gyntaf hyfryd yn y Dosbarth Derbyn. Rydyn wedi bod yn brysur yn gwneud ffrindiau newydd ac mae pawb wedi ymgartrefu yn dda. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn y Noson Gyflwyno ar nos Fercher Medi 16 i gael rhagflas o’r flwyddyn sydd i ddod.

Presenoldeb

Wednesday, June 3rd, 2015

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 95.3%

Dosbarth Mrs Williams –97.9%

Dosbarth Mrs Evans – 98.3%

Diwrnod Ewropeaidd

Wednesday, May 20th, 2015

 

IMG_2471
Dosbarth Derbyn yn dathlu Diwrnod Ewropeaidd. Gwisgodd pawb ddillad lliwiau baner Ffrainc, fe flason ni fwyd o Ffrainc a dysgu llawer o eiriau Ffrangeg gan Flwyddyn 6.
IMG_2479 - Copy IMG_2487 - Copy IMG_2492 - Copy IMG_2497 - Copy IMG_2498 - Copy IMG_2503

Presenoldeb

Friday, April 17th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Mawrth oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 77.6%

Dosbarth Mrs Williams – 74.8%

Dosbarth Mrs Evans – 76.8%

Wythnos Byw yn Iach

Tuesday, April 14th, 2015

IMG_2113 IMG_2120 IMG_2124 IMG_2127

Dyma ni yn mwynhau ein sesiwn ffitrwydd yn ystod yr Wythnos Byw yn Iach.

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i’n cyn-ddisgyblion ar eu llwyddiant ar lwyfan y Genedlaethol eleni. Congratulations to our former… https://t.co/A3y4eIDJLE
  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx