Dosbarth Derbyn

Sioe Nadolig

Wednesday, December 9th, 2015

Dyma’r Dosbarth Derbyn y mwynhau perfformio eu sioe Nadolig.

 

???????????????????????????????        ???????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol Y Goedwig

Wednesday, December 9th, 2015

Diolch i bawb am eu cydweithrediad gyda  sesiynau Ysgol Y Goedwig ac am ddarparu dillad addas ar gyfer y tywydd. Fe wnaethon ni gyfri brogaod, adeiladu cartref i’r arth, gwrando ar stori, coginio gyda mwd ac wrth gwrs, roedd pawb wedi mwynhau yfed siocled poeth wrth eistedd o amgylch y cylch coed!

IMG_3674[1]        IMG_3671       IMG_3636      IMG_3614[1]

 

 

 

Presenoldeb

Wednesday, December 9th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Tachwedd oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 96.5%

Dosbarth Mrs Williams – 94.9%

Dosbarth Mrs Evans – 94.4%

Presenoldeb

Monday, November 9th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Hydref oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.1%

Dosbarth Mrs Williams – 96.4%

Dosbarth Mrs Evans – 94.9%

Presenoldeb

Wednesday, October 7th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Medi oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 99.2%

Dosbarth Mrs Williams –97.2%

Dosbarth Mrs Evans – 99.2%

Croeso i’r Dosbarth Derbyn Medi 2015

Friday, September 4th, 2015

Rydyn wedi cael wythnos gyntaf hyfryd yn y Dosbarth Derbyn. Rydyn wedi bod yn brysur yn gwneud ffrindiau newydd ac mae pawb wedi ymgartrefu yn dda. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn y Noson Gyflwyno ar nos Fercher Medi 16 i gael rhagflas o’r flwyddyn sydd i ddod.

Presenoldeb

Wednesday, June 3rd, 2015

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 95.3%

Dosbarth Mrs Williams –97.9%

Dosbarth Mrs Evans – 98.3%

Diwrnod Ewropeaidd

Wednesday, May 20th, 2015

 

IMG_2471
Dosbarth Derbyn yn dathlu Diwrnod Ewropeaidd. Gwisgodd pawb ddillad lliwiau baner Ffrainc, fe flason ni fwyd o Ffrainc a dysgu llawer o eiriau Ffrangeg gan Flwyddyn 6.
IMG_2479 - Copy IMG_2487 - Copy IMG_2492 - Copy IMG_2497 - Copy IMG_2498 - Copy IMG_2503

Presenoldeb

Friday, April 17th, 2015

Ein presenoldeb ym mis Mawrth oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 77.6%

Dosbarth Mrs Williams – 74.8%

Dosbarth Mrs Evans – 76.8%

Wythnos Byw yn Iach

Tuesday, April 14th, 2015

IMG_2113 IMG_2120 IMG_2124 IMG_2127

Dyma ni yn mwynhau ein sesiwn ffitrwydd yn ystod yr Wythnos Byw yn Iach.

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya