Dosbarth Derbyn

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 7th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Dylan Evans am fwynhau profiadau newydd yn y dosbarth.

Derbyn Mrs Williams – Megan Price am ymdrechu i ateb cwestiynau yn y dosbarth.

Derbyn Mrs Evans – Gethin Frohawk am wneud ei orau glas wrth ddarllen yn y dosbarth.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 31st, 2017

Derbyn Mrs Walker – Mirjana Jones am ateb cwestiynau yn awyddus.

Derbyn Mrs Williams – Paige-Kirsty Schioda am ymdrechu yn ei gwaith bob amser.

Derbyn Mrs Evans – Isobel Jones am ymdrechu yn ei gwaith bob amser.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Schuyler Harvey am drio ei orau glas bob amser.

Derbyn Mrs Williams – Lorelai Mantle am wneud ei gorau glas bob amser.

Derbyn Mrs Evans – Jac Witchell am wneud ei orau glas bob amser.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 20th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Tegwen Velios am ateb cwestiynau yn frwdfrydig.

Derbyn Mrs Williams – Grace Mayers am wneud ei gorau glas bob amser.

Dylan Henderson – am wrando yn astud ar y carped.

(English) Attendance

Monday, March 20th, 2017

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.7%

Dosbarth Mrs Williams – 93.5%

Dosbarth Mrs Evans – 96.3%

Ysgol Y Goedwig

Friday, March 17th, 2017

Dyma ni yn mwynhau creu bwyd i’r adar yn Ysgol Y Goedwig.

Diwrnod y Llyfr 2017

Friday, March 17th, 2017

   

 

Dathlu Diwrnod y Llyfr.

Presenoldeb

Thursday, February 2nd, 2017

Ein presenoldeb ym mis Ionawr oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.4%

Dosbarth Mrs Williams – 94.6%

Dosbarth Mrs Evans – 92.8%

Presenoldeb

Monday, January 16th, 2017

Ein presenoldeb ym mis Rhagfyr oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.6%

Dosbarth Mrs Williams – 90.8%

Dosbarth Mrs Evans – 95.4%

Presenoldeb

Tuesday, November 15th, 2016

Ein presenoldeb ym mis Hydref oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 97.4%

Dosbarth Mrs Williams – 98.2%

Dosbarth Mrs Evans – 97.3%

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE