Dosbarth Derbyn

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 7th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Dylan Evans am fwynhau profiadau newydd yn y dosbarth.

Derbyn Mrs Williams – Megan Price am ymdrechu i ateb cwestiynau yn y dosbarth.

Derbyn Mrs Evans – Gethin Frohawk am wneud ei orau glas wrth ddarllen yn y dosbarth.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 31st, 2017

Derbyn Mrs Walker – Mirjana Jones am ateb cwestiynau yn awyddus.

Derbyn Mrs Williams – Paige-Kirsty Schioda am ymdrechu yn ei gwaith bob amser.

Derbyn Mrs Evans – Isobel Jones am ymdrechu yn ei gwaith bob amser.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Schuyler Harvey am drio ei orau glas bob amser.

Derbyn Mrs Williams – Lorelai Mantle am wneud ei gorau glas bob amser.

Derbyn Mrs Evans – Jac Witchell am wneud ei orau glas bob amser.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 20th, 2017

Derbyn Mrs Walker – Tegwen Velios am ateb cwestiynau yn frwdfrydig.

Derbyn Mrs Williams – Grace Mayers am wneud ei gorau glas bob amser.

Dylan Henderson – am wrando yn astud ar y carped.

(English) Attendance

Monday, March 20th, 2017

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.7%

Dosbarth Mrs Williams – 93.5%

Dosbarth Mrs Evans – 96.3%

Ysgol Y Goedwig

Friday, March 17th, 2017

Dyma ni yn mwynhau creu bwyd i’r adar yn Ysgol Y Goedwig.

Diwrnod y Llyfr 2017

Friday, March 17th, 2017

   

 

Dathlu Diwrnod y Llyfr.

Presenoldeb

Thursday, February 2nd, 2017

Ein presenoldeb ym mis Ionawr oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.4%

Dosbarth Mrs Williams – 94.6%

Dosbarth Mrs Evans – 92.8%

Presenoldeb

Monday, January 16th, 2017

Ein presenoldeb ym mis Rhagfyr oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 94.6%

Dosbarth Mrs Williams – 90.8%

Dosbarth Mrs Evans – 95.4%

Presenoldeb

Tuesday, November 15th, 2016

Ein presenoldeb ym mis Hydref oedd:

Dosbarth Mrs Walker – 97.4%

Dosbarth Mrs Williams – 98.2%

Dosbarth Mrs Evans – 97.3%

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i’n cyn-ddisgyblion ar eu llwyddiant ar lwyfan y Genedlaethol eleni. Congratulations to our former… https://t.co/A3y4eIDJLE
  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx