Blwyddyn 6

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Carys Davies

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Theo Davies

Mathemateg

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i Ffion Edwards, Kate Wood, Aled Edwards a Will Bullen am eu llwyddiant yn rownd rhanbarthol Mathemateg ‘nrich’ yn ddiweddar. Da iawn chi blant!

Bardd Plant Cymru

Thursday, December 1st, 2016

Blwyddyn 6 wedi cael gwledd bore ‘ma yn dilyn ymweliad Bardd Palnt Cymru, Anni Llyn. Roedd y plant wedi mwynhau arbrofi gyda geiriau i greu cyfres o gerddi. Beirdd y dyfodol!

Trawsgwlad

Wednesday, November 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i dim Trawsgwlad merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Chwaraeon Caerdydd.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 18th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Dewi Thomas

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Cai Davies

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 11th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Owen Deane

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Aled Edwards

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, September 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Erin Hogg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Ffion Edwards

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Croeso i Flwyddyn 6

Monday, September 12th, 2016

Croeso i Flwyddyn 6

Llangrannog

Cofiwch am y cyfarfod ar Nos Fercher Hydref 5ed- 6.30p.m.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Mathemateg
Nrich
Maths is Fun
Bitesize Maths
Sumdog

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 10th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs jones – Alisa Laanemae am gyflwyno gwaith cartref o safon uchel drwy Hwb+.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Sioned Bowley am ddangos gwydnwch.

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya