Blwyddyn 6

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Carys Davies

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Theo Davies

Mathemateg

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i Ffion Edwards, Kate Wood, Aled Edwards a Will Bullen am eu llwyddiant yn rownd rhanbarthol Mathemateg ‘nrich’ yn ddiweddar. Da iawn chi blant!

Bardd Plant Cymru

Thursday, December 1st, 2016

Blwyddyn 6 wedi cael gwledd bore ‘ma yn dilyn ymweliad Bardd Palnt Cymru, Anni Llyn. Roedd y plant wedi mwynhau arbrofi gyda geiriau i greu cyfres o gerddi. Beirdd y dyfodol!

Trawsgwlad

Wednesday, November 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i dim Trawsgwlad merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Chwaraeon Caerdydd.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 18th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Dewi Thomas

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Cai Davies

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 11th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Owen Deane

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Aled Edwards

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, September 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Erin Hogg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Ffion Edwards

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Croeso i Flwyddyn 6

Monday, September 12th, 2016

Croeso i Flwyddyn 6

Llangrannog

Cofiwch am y cyfarfod ar Nos Fercher Hydref 5ed- 6.30p.m.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Mathemateg
Nrich
Maths is Fun
Bitesize Maths
Sumdog

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 10th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs jones – Alisa Laanemae am gyflwyno gwaith cartref o safon uchel drwy Hwb+.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Sioned Bowley am ddangos gwydnwch.

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE