Blwyddyn 6

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Carys Davies

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Theo Davies

Mathemateg

Friday, December 2nd, 2016

Llongyfarchiadau i Ffion Edwards, Kate Wood, Aled Edwards a Will Bullen am eu llwyddiant yn rownd rhanbarthol Mathemateg ‘nrich’ yn ddiweddar. Da iawn chi blant!

Bardd Plant Cymru

Thursday, December 1st, 2016

Blwyddyn 6 wedi cael gwledd bore ‘ma yn dilyn ymweliad Bardd Palnt Cymru, Anni Llyn. Roedd y plant wedi mwynhau arbrofi gyda geiriau i greu cyfres o gerddi. Beirdd y dyfodol!

Trawsgwlad

Wednesday, November 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i dim Trawsgwlad merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Chwaraeon Caerdydd.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 18th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Dewi Thomas

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Cai Davies

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 11th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Owen Deane

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Aled Edwards

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, September 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Erin Hogg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Ffion Edwards

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Croeso i Flwyddyn 6

Monday, September 12th, 2016

Croeso i Flwyddyn 6

Llangrannog

Cofiwch am y cyfarfod ar Nos Fercher Hydref 5ed- 6.30p.m.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Mathemateg
Nrich
Maths is Fun
Bitesize Maths
Sumdog

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 10th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs jones – Alisa Laanemae am gyflwyno gwaith cartref o safon uchel drwy Hwb+.

Blwyddyn 6 Mr Thomas– Sioned Bowley am ddangos gwydnwch.

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3