Blwyddyn 6

Gymnasteg

Thursday, February 16th, 2017

Llongyfarchiadau i Joel Walker o ddosbarth 6J a ddaeth yn ail mewn cystadleuaeth ‘Tumble & Vault’ ddoe yng Ngerddi Soffia .

 

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, February 10th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Garyn Windsor am wella ei ysgrifennu Cymraeg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Daisy Kinnaird-Barr am ei thestun trafod aeddfed.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, February 3rd, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Lewys Thomas am wella ei ysgrifennu Cymraeg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Tomi Roberts Jones am ysgrifennu portread da o yrrwr lorri.

Presenoldeb

Thursday, February 2nd, 2017

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Ionawr:

6J – 89.4%

6T – 98%

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, January 27th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Owen Deane am yr ymdrech mae’n rhoi mewn i’w waith.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Jemima Brunker am ddangos dyfalbarhad mewn gwersi mathemateg.

Ymweliad yr Ynadon

Thursday, January 26th, 2017

Diolch yn fawr i aelodau o’r Ynadon a ddaeth mewn i’r dosbarth i gynnal ffug dreial gyda’r plant. Ar ôl pendroni am amser hir dros y dystiolaeth dyfarnwyd Jo Jenkins yn euog o ddifetha’r tyrbin gwynt!

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, January 20th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Carys Davies am ysgrifennu chwedl ddiddorol.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Luke Davies am ddefnyddio ‘amrediad’ yn gywir wrth edrych ar ddata tywydd.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, January 13th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Gruff Nicol am ddefnyddio ‘amrediad’ yn gywir wrth edrych ar ddata tywydd.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Morgan Edwards am ddangos brwdfrydedd ym mhob gwers yn ystod yr wythnos.

Presenoldeb

Tuesday, January 10th, 2017

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Rhagfyr:

6J – 98.2%

6T – 96.9%

Thursday, December 15th, 2016

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE