Blwyddyn 6

Presenoldeb

Friday, April 7th, 2017

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Mawrth:

6J – 97.4%

6T – 98.2% (3ydd)

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, March 31st, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Malan Williams am wella sgiliau ail-ddrafftio

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Ifan Jenkins am ymateb yn dda ar lafar yn ystod gwersi mathemateg

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Non Thomas am yr ymdrech wrth luosi degolion

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Jonah Twomey am ddangos gwytnwch yn ystod ei waith ysgrifennu

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, March 17th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Beca Lees am weithio’n galed yn ei gwersi mathemateg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Iwan Griffiths am ei waith caled wrth rannu.

Awr y Ddaear

Wednesday, March 15th, 2017

Diolch i Lowri Cooke am ddod mewn i godi ymwybyddiaeth diwrnod Awr y Ddaear ar ran WWF. Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn barod i ddiffodd eu golau ar Fawrth y 25ain.

Profion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Tuesday, March 14th, 2017

Fe fydd y profion cenedlaethol rhwng y 3ydd a’r 10fed o Fai eleni.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, March 10th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Sioned Thomas am ateb yn fanwl wrth drafod nofel ‘Trysor y Mor Ladron’ gan T.Llew Jones.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Ethan Lia Williams hefyd am ateb yn fanwl wrth drafod nofel ‘Trysor y Mor Ladron’ gan T.Llew Jones.

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Thursday, March 9th, 2017

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Diolch i bob un a wnaeth cystadlu!

Unawd Blwyddyn 2 ac iau – 1af  Awen Thomas

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Efan Rhys Collins

 

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – 1af Mari Fflur Thomas

 

Unawd Alaw Werin – 2il Beca Lees

 

Deuawd – 3ydd Mari Collins a Beca Jenkins

 

Grŵp Llefaru – 1af

 

Parti Deulais – 2il

 

Ymgom – 2il

 

Côr – 1af

 

Canlyniadau Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Caerdydd a’r Fro

 

Parti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 3 a 4 – 2il

 

Grŵp Dawnsio Cymysg – 2il

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, March 3rd, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Charley Attwood am adnabod ei darged.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Mari Griffiths am ennill cadair Eisteddfod Ysgol y Wern.

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, February 17th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 6 Mrs Jones– Cohen Davies am ysgrifennu brawddegau cymhleth yn saesneg.

Blwyddyn 6 Mr Thomas- Ethan Cooke am ddangos diddordeb wrth ymchwilio i dywydd eithafol.

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3