Blwyddyn 6

Croeso i Flwyddyn 6

Thursday, December 19th, 2013

blwyddyn-6

Croeso i Flwyddyn 6

Llangrannog

A wnewch chi ddychwelyd y tystysgrifau iechyd a’r ffurflen ganiatad i’r ysgol erbyn Hydref 3ydd os gwelwch yn dda.

Cofiwch am y cyfarfod ar Nos Fercher Hydref 8fed- 6.30p.m.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Ynni adnewyddadwy
Newid hinsawdd
Mathemateg

Wednesday, April 9th, 2014

Llongyfarchiadau i Ioan Williams am ennill ysgoloriaeth gan y ‘British Ballet Organisation’. Ers mis Ionawr mae Ioan wedi bod yn mynychu gwersi arbenigol yn Llundain.

Llongyfarchiadau i Emily Chirighin,disgybl ym Mlwyddyn 6, a gafodd ei choroni’n bencampwraig trawsgwlad Cymru yn ddiweddar. Braf oedd ei gweld yn cael ei chyfweld ar raglen ‘Heno’ ar ôl goffen y ras.

Enillwyr yr Urdd

Wednesday, April 9th, 2014

Llongyfarchiadau i’r canlynol o Flwyddyn 6 am eu llwyddiant yn yr Urdd.

Cystadleuaeth Animeiddio

1af Hope Hegarty ac Olivia Twomey

2il Rebecca Young, Becca Morgan a Tirion Howell

Celf

1af Lowri Skyrme(dau gyntaf)

1af Alys Gwynedd (dau gyntaf)

2il Tirion Howell

Eisteddfod Sir

1af Lowri Skyrme-Unawd Pres

1af- Ensemble(Gruffydd Jones a Catrin Roberts)

2il Dawnsio Disgo-Ioan Williams

3ydd Deuawd- Catrin Roberts a Rebecca Young

Fe fydd yr enillwyr nawr yn cynrychioli’r Sir yn y Genedlaethol.Pob lwc i chi gyd.

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu Stori y Rotari

Wednesday, March 5th, 2014

Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn ysgrifennu storïau Saesneg ar gyfer Cystadleuaeth y Clwb Rotari. Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol a fydd nawr yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Rownd Derfynol yn erbyn ysgolion eraill Gogledd Caerdydd. Dymunwn pob lwc iddynt.

Ned Kelsey

Sali Ruck

Rebecca Young

Eisteddfod yr Ysgol

Monday, March 3rd, 2014

Coroni

Llongyfarchiadau i Mared Arch, sef Bardd y Gadair Ysgol y Wern 2014. Cafodd Mared ei chadeirio yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i Mr Llwyd Owen am feirniadu’r gystadleuaeth unwaith eto eleni. Yn agos i’r brig oedd Rebecca Young (2il) ac Oliver Meek (3ydd).

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya