Blwyddyn 6

Croeso i Flwyddyn 6

Thursday, December 19th, 2013

blwyddyn-6

Croeso i Flwyddyn 6

Llangrannog

A wnewch chi ddychwelyd y tystysgrifau iechyd a’r ffurflen ganiatad i’r ysgol erbyn Hydref 3ydd os gwelwch yn dda.

Cofiwch am y cyfarfod ar Nos Fercher Hydref 8fed- 6.30p.m.

Dyma rai gwefannau defnyddiol:

Ynni adnewyddadwy
Newid hinsawdd
Mathemateg

Wednesday, April 9th, 2014

Llongyfarchiadau i Ioan Williams am ennill ysgoloriaeth gan y ‘British Ballet Organisation’. Ers mis Ionawr mae Ioan wedi bod yn mynychu gwersi arbenigol yn Llundain.

Llongyfarchiadau i Emily Chirighin,disgybl ym Mlwyddyn 6, a gafodd ei choroni’n bencampwraig trawsgwlad Cymru yn ddiweddar. Braf oedd ei gweld yn cael ei chyfweld ar raglen ‘Heno’ ar ôl goffen y ras.

Enillwyr yr Urdd

Wednesday, April 9th, 2014

Llongyfarchiadau i’r canlynol o Flwyddyn 6 am eu llwyddiant yn yr Urdd.

Cystadleuaeth Animeiddio

1af Hope Hegarty ac Olivia Twomey

2il Rebecca Young, Becca Morgan a Tirion Howell

Celf

1af Lowri Skyrme(dau gyntaf)

1af Alys Gwynedd (dau gyntaf)

2il Tirion Howell

Eisteddfod Sir

1af Lowri Skyrme-Unawd Pres

1af- Ensemble(Gruffydd Jones a Catrin Roberts)

2il Dawnsio Disgo-Ioan Williams

3ydd Deuawd- Catrin Roberts a Rebecca Young

Fe fydd yr enillwyr nawr yn cynrychioli’r Sir yn y Genedlaethol.Pob lwc i chi gyd.

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu Stori y Rotari

Wednesday, March 5th, 2014

Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn ysgrifennu storïau Saesneg ar gyfer Cystadleuaeth y Clwb Rotari. Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol a fydd nawr yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Rownd Derfynol yn erbyn ysgolion eraill Gogledd Caerdydd. Dymunwn pob lwc iddynt.

Ned Kelsey

Sali Ruck

Rebecca Young

Eisteddfod yr Ysgol

Monday, March 3rd, 2014

Coroni

Llongyfarchiadau i Mared Arch, sef Bardd y Gadair Ysgol y Wern 2014. Cafodd Mared ei chadeirio yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i Mr Llwyd Owen am feirniadu’r gystadleuaeth unwaith eto eleni. Yn agos i’r brig oedd Rebecca Young (2il) ac Oliver Meek (3ydd).

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3