Blwyddyn 5

Llongyfarchiadau

Monday, May 11th, 2015

Llongyfarchiadau i Erin Farrugia, Manon Davis a Jessica Taylor o ddosbarth Mr Thomas a oedd yn rhan o dîm buddugol yn ystod cystadleuaeth traws gwlad yr Urdd. Enillodd y dair y wobr gyntaf ar gyfer y tîm gorau ym Mlwyddyn 5!

Traws Gwlad

Friday, May 8th, 2015

Pob lwc i bawb ym mlwyddyn 5 sydd yn mynd i Aberystwyth dros y penwythos i gystadlu yng nghystadleuaeth traws gwlad yr Urdd.

Presenoldeb

Wednesday, May 6th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mr John – 96.2%

Dosbarth Mr Thomas – 97.6%

Llwyddiant Gymnasteg Prydain

Monday, May 4th, 2015

Llongyfarchiadau i Efa Rogers, Hannah Williams a Jessica Parkin o flwyddyn 5 am gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Prydain yn Stoke dros y penwythnos. Fe wnaeth y disgyblion yn wych gan ddod yn chweched allan o dri thîm ar ddeg.

Côr Cymru Cynradd 2015

Tuesday, April 21st, 2015

Da iawn i bawb! Diolch am eich holl waith caled!

 

Os ydych am weld y rhaglen, cliciwch ar y linc isod:-

 

Côr Cymru Cynradd

Presenoldeb

Friday, April 17th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Mawrth oedd:

Dosbarth Mr John – 97.7%

Dosbarth Mr Thomas – 98.7%

Ffenest Liw

Tuesday, April 14th, 2015

rsz_21fullsizerender

Mae disgyblion blwyddyn 5 wedi bod wrthi’n gweithio’n galed ar ychwanegiad/addasiad i’r ffenestri sydd yng nghyntedd yr Adran Iau. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd i greu ffenest liw arbennig yn adlewyrchu chwedlau Aesop a welwyd yng Nghastell Coch.

 

Ymweliad Mynach

Tuesday, March 24th, 2015

Roedd disgyblion Blwyddyn 5 yn ffodus tu hwnt yr wythnos hon i gael ymweliad gan Fynach o Gaerdydd. Cafodd y plant gyfle i holi’r mynach yn ogystal â gweld sut mae mynach yn mynd ati i fyw ei fywyd bob dydd. Dysgodd y plant llawer ynglyn a’r grefydd Bwdïaeth.

Llwyddiant Cenedlaethol

Tuesday, March 17th, 2015

Llongyfarchiadau i Hannah Williams o ddosbarth Mr Thomas am fod yn rhan o dîm buddugol Pencampwriaeth Gymnasteg Cymru. Mae Hannah a’r tîm yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Prydain.

Presenoldeb

Wednesday, March 11th, 2015

 

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Mr John – 97.9%

Dosbarth Mr Thomas – 98.6%

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya