Blwyddyn 5

Presenoldeb

Wednesday, December 9th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Tachwedd oedd:

Dosbarth Mr John – 95.8 %

Dosbarth Mrs Garner – 97.7 %

Traws Gwlad

Tuesday, November 10th, 2015

 

Llongyfarchiadau i dimau traws gwlad Blwyddyn 5 a 6!

Enillod tîm bechgyn Blwyddyn 5.

Daeth tîm merched Blwyddyn 5 yn 3ydd.

Cafodd Lewys Thomas o ddosbarth Mr John 3ydd yn unigol.

 

Congratulations to the Year 5 and 6 cross country teams who competed at Trelai Playing Fields recently.

The Year 5 boys team came first.

The Year 5 girls team came second.

Lewys Thomas from 5J came 3rd.

Presenoldeb Hydref

Tuesday, November 10th, 2015

 

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Hydref oedd:

Dosbarth Mr John – 98.1 %

Dosbarth Mrs Garner – 98.3 %

Presenoldeb

Tuesday, October 6th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Ein presenoldeb ym mis Medi oedd:

Dosbarth Mr John – 99.4 %

Dosbarth Mrs Garner – 99.1 %

Croeso i Flwyddyn 5!

Tuesday, September 8th, 2015

Am gychwyn da i’r tymor!  Mae pawb wedi cyrraedd Blwyddyn 5 llawn brwdfrydedd.

Mae Blwyddyn 5 wedi mwynhau’r wythnos gyntaf. Mae 29 o blant yn nosbarth Mrs Garner a 30 yn nosbarth 5J. Mae’r plant wedi mwynhau gweld eu ffrindiau eto a dysgu pethau newydd!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar y Noson Gyflwyno 16/9/15. Gobeithio allwch ymuno â ni i gael blas o’r flwyddyn i ddod!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Llwyddiant Eisteddfod

Monday, June 1st, 2015

Llongyfarchiadau i holl griw Blwyddyn 5 a wnaeth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch wythnos ddiwethaf. Llongyfarchiadau hefyd i Elen Morlais (5T) a ddaeth yn ail yn y Ddawns Werin Unigol i Ferched Blwyddyn 9 ac iau!

Eisteddfod yr Urdd

Friday, May 22nd, 2015

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu wythnos nesaf yng Nghaerffili:

Elen Morlais – Dawns Werin Unigol

Iwan Evans- Ensemble

Pob lwc hefyd i holl aelodau’r Gân Actol, Dawnsio Gwerin a’r Gerddorfa.

File:Logo'r Urdd.png

Rygbi TAG 2015 – Parc Yr Arfau

Tuesday, May 19th, 2015

IMG_0173 IMG_0172 IMG_0170 IMG_0169

Diwrnod Ewropeaidd 2015

Friday, May 15th, 2015

IMG_0468

 

IMG_0470

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3