Blwyddyn 5

Gwyddbwyll

Monday, May 23rd, 2016

Llongyfarchiadau mawr i Carys Davies, Tom Davies a Charley Attwood am gystadlu yn ‘Megafinal’ gwyddbwyll De Cymru dros y penwythnos.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, May 16th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mrs Garner – Megan Bhagobati – Jones am ysgrifennu erthygl diddorol.

Blwyddyn 5 Mr John – Elen Haf am helpu yn y swyddfa ac am weithio’n galed yn y dosbarth.

Cystadleuaeth Gwyddbwyll yr Ysgol

Sunday, May 15th, 2016

Wythnos gyffrous i ddisgyblion y clwb Gwyddbwyll!
Dydd Mercher – Rownd yr Wyth Olaf
 
Jonathan Davies   v   Iestyn Moynihan
Carys Davies   v   Dafydd Richards
Ethan Isaac   v   Griff Evans
Rhys Matthews   v   Tom Davies or Gethin Marshall*
 
(Rhaid i Tom a Gethin cael cyfle i chwarae ei gilydd yn gyntaf)
 
 
Dydd Iau- Rownd yr Wyth Olaf
 
Mabon Melbourne   v   Mali Melbourne
Tom Payne   v   Lloyd Lucas
Tom Prickett   v   Daniel Rowlands
Reggie Burgess   v   Dylan Barr
 
Fe fydd y goreuon o’r ddau rownd yn chwarae ei gilydd ar ôl hanner tymor.
Pob lwc i bawb!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, May 10th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mrs Garner – Morgan, am wrando’n astud ac ymateb yn dda.

Blwyddyn 5 Mr John – Holly Ryan, am fod yn gwrtais a chydwybodol.

Presenoldeb

Tuesday, May 10th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Ebrill:

5J – 97.5%

5G – 99.8% Ennill unwaith eto! Hwre!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 22nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mrs Garner – Megan Jones am ysgrifennu esboniad arbennig o daith afon.

Blwyddyn 5 Mr John – Connor Hellings am ysgrifennu esboniad arbennig o daith afon.

Llongyfarchiadau!

Tuesday, March 22nd, 2016

Llongyfarchiadau i Ffion Edwards am ennill cystadleuaeth CogUrdd, ac i Elen Price am ddod yn drydydd. Hefyd, da iawn i bawb a wnaeth gymryd rhan.

Presenoldeb Chwefror

Tuesday, March 8th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Chwefror:

5J – 97.2%

5G – 97.9%

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Dewiniaid Digidol

Thursday, January 28th, 2016

I ddathlu penodi Dewiniaid Digidol, mae’r ysgol yn cynnal cystadleuaeth i flynyddoedd 2 i 6, i greu cymeriad ‘Dewin Digidol’ a fydd yn cynrychioli dyletswyddau / gwaith digidol yn yr ysgol. Fe fydd y Dewiniaid Digidol yn helpu eu ffrindiau ac athrawon i ddefnyddio technoleg digidol ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw becyn graffeg sydd ar gael, creu llun ar bapur, tynnu llun gyda chamera ac yna danfon copi drydanol clir neu dynnu llun gan sganio a danfon y llun i ni.

Bydd rhaid i chi ddefnyddio technoleg i ddanfon eich dyluniad, naill ai drwy ebost, ar ddisg neu ar ffon gof USB.

Dyma rai becynnau graffeg-

www.j2e.com/jit

neu ‘Paint’ ar PC

Ebost ysgolywern@cardiff.go.uk, rhowch ‘Cystadleuaeth Dewiniaid’ yn y blwch pwnc.

Neu danfonwch eich llun digidol ar cd-rom neu ffon gof USB at Mrs Williams, Dosbarth Derbyn, Mr John, Bl. 5 neu Mr Wason Bl. 4.

 

Pob Lwc!

 

Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 15th, 2015

Llwyddiant arbennig i ddisgyblion y Wern. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma- Canlyniadau Nofio

Digwyddiadau

Covid 19- Gwybodaeth Ysgolion Hwb Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Dyma cyswllt i fwy o wybodaeth o HWB ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

mwy…

Diwrnod HMS

Gair i’ch hatgoffa- Mae Dydd Mercher 11eg o Fawrth yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @CymraegGlantaf: Llyfrau llafar i blant iau gan Wasg y Dref Wen @YsgolHamadryad @glanceubal @MelinGruffydd @Pencae2 @YsgolGlanMorfa @try…
  • Llongyfarchiadau mawr i ti Mari am ddod yn ail yng nghystadleuaeth y ddawns werin unigol #EisteddfodT @Urdd @S4C Co… https://t.co/kadeamc09l