Blwyddyn 5

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, January 16th, 2017

Blwyddyn 5 Mr John

Grace Husband– am fod yn benderfynol wrth gyflawni tasg heriol.

Blwyddyn 5 Mr Davies

George Holland – am ddyfalbarhau wrth gyflawni tasg heriol.

Presenoldeb

Monday, December 5th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Tachwedd:

5D – 98.3%

5J – 99.1% Canran uchaf yr ysgol! Hwre!

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, December 5th, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Gwenllian Morse – am ymdrechu’n galed!

Blwyddyn 5 Mr Davies

Libby Read – am ymdrechu’n galed!

Cystadleuaeth Sumdog

Monday, December 5th, 2016

Llongyfarchiadau i ddosbarth 4W ar ddod i’r brîg yng nghystadleuaeth mathemateg Sumdog i ysgolion Caerdydd. Llongyfarchiadau hefyd i Rhys Matthews am ddod i’r brig fel unigolyn. Daeth 6 dosbarth a 7 unigolyn Ysgol y Wern yn y 10 uchaf.

Dysgwyr Yr Wythnos

Friday, November 25th, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Nia Griffiths – am fod yn gydwybodol.

Blwyddyn 5 Mr Davies

Mared Jubb – am  fod yn gydwybodol.

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, November 21st, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Evan Winstone – am ymdrechu’n galed.

Rhys Edwards– am ddyfalbarhau.

 

Blwyddyn 5 Mr Davies

James Harding – am ymdrechu’n galed.

Ffion Beasant-Dowers– am ddyfalbarhau.

Dysgwyr yr Wythnos

Wednesday, October 19th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr Davies– Lloyd Lucas – am ymdrechu’n galed.

Wil Evans – am ddyfalbarhau.

Blwyddyn 5 Mr John – Daisy Kennedy – am ymdrechu’n galed.

Mali Wyn – am ddyfalbarhau.

 

 

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, September 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr Davies– Martha Ruck am ddangos dyfalbarhad.

Blwyddyn 5 Mr John – Sam Davies am ddangos dyfalbarhad.

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, May 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mrs Garner – Elen Price am ddangos gwydnwch.

Blwyddyn 5 Mr John – Charley Attwood am fod yn gwrtais a chydwybodol.

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Diolch Mr. Hughes am ddod i siarad gyda ni am eich gwaith fel pensaer! Thank you Mr. Hughes for coming to talk to u… https://t.co/NXLxV9WAYd
  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m