Blwyddyn 5

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, January 16th, 2017

Blwyddyn 5 Mr John

Grace Husband– am fod yn benderfynol wrth gyflawni tasg heriol.

Blwyddyn 5 Mr Davies

George Holland – am ddyfalbarhau wrth gyflawni tasg heriol.

Presenoldeb

Monday, December 5th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Tachwedd:

5D – 98.3%

5J – 99.1% Canran uchaf yr ysgol! Hwre!

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, December 5th, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Gwenllian Morse – am ymdrechu’n galed!

Blwyddyn 5 Mr Davies

Libby Read – am ymdrechu’n galed!

Cystadleuaeth Sumdog

Monday, December 5th, 2016

Llongyfarchiadau i ddosbarth 4W ar ddod i’r brîg yng nghystadleuaeth mathemateg Sumdog i ysgolion Caerdydd. Llongyfarchiadau hefyd i Rhys Matthews am ddod i’r brig fel unigolyn. Daeth 6 dosbarth a 7 unigolyn Ysgol y Wern yn y 10 uchaf.

Dysgwyr Yr Wythnos

Friday, November 25th, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Nia Griffiths – am fod yn gydwybodol.

Blwyddyn 5 Mr Davies

Mared Jubb – am  fod yn gydwybodol.

Dysgwyr Yr Wythnos

Monday, November 21st, 2016

Blwyddyn 5 Mr John

Evan Winstone – am ymdrechu’n galed.

Rhys Edwards– am ddyfalbarhau.

 

Blwyddyn 5 Mr Davies

James Harding – am ymdrechu’n galed.

Ffion Beasant-Dowers– am ddyfalbarhau.

Dysgwyr yr Wythnos

Wednesday, October 19th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr Davies– Lloyd Lucas – am ymdrechu’n galed.

Wil Evans – am ddyfalbarhau.

Blwyddyn 5 Mr John – Daisy Kennedy – am ymdrechu’n galed.

Mali Wyn – am ddyfalbarhau.

 

 

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, September 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr Davies– Martha Ruck am ddangos dyfalbarhad.

Blwyddyn 5 Mr John – Sam Davies am ddangos dyfalbarhad.

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, May 23rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mrs Garner – Elen Price am ddangos gwydnwch.

Blwyddyn 5 Mr John – Charley Attwood am fod yn gwrtais a chydwybodol.

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3