Blwyddyn 5

Gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol

Wednesday, April 26th, 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â’r Profion Cenedlaethol.

Presenoldeb

Monday, April 24th, 2017

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mr John am ennill y gystadleuaeth presenoldeb y mis yma gyda 99.2%.

Cafodd dosbarth Mr Davies bresenoldeb o 96.7%.

Dysgwyr yr wythnos

Monday, April 24th, 2017

Llongyfarchiadau i’r canlynol am ymdrechu’n galed trwy gydol yr wythnos.

Blwyddyn 5 Mr John – Daisy Kennedy

Blwyddyn 5 Mr Davies – Jonathan Davies

Radio Cymru

Wednesday, March 29th, 2017

Cyfle i wrando ar Efan Collins, Megan Thomas a Rhys Matthews yn trafod gwyddbwyll ar y radio heddiw. Cliciwch ar y ddolen isod i wrando (mae’r cyfweliad yn cychwyn ar ôl 34  munud).

Dolen

Dysgwyr yr Wythnos

Monday, March 27th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr John– Elen Johnson, am ddyfalbarhau wrth ddefnyddio iMovie.

Blwyddyn 5 Mr Davies- Ffion Roberts, am greu esboniad arbennig o daith yr Afon Taf

 

Dysgwyr yr Wythnos

Monday, March 27th, 2017

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 5 Mr John– James Jones, am ei waith caled wrth ddatrys problemau amser.

Blwyddyn 5 Mr Davies-  Harley M, am ei waith caled wrth luosi grid.

Profion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Tuesday, March 14th, 2017

Fe fydd y profion cenedlaethol rhwng y 3ydd a’r 10fed o Fai eleni.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Thursday, March 9th, 2017

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Diolch i bob un a wnaeth cystadlu!

Unawd Blwyddyn 2 ac iau – 1af  Awen Thomas

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Efan Rhys Collins

 

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – 1af Mari Fflur Thomas

 

Unawd Alaw Werin – 2il Beca Lees

 

Deuawd – 3ydd Mari Collins a Beca Jenkins

 

Grŵp Llefaru – 1af

 

Parti Deulais – 2il

 

Ymgom – 2il

 

Côr – 1af

 

Canlyniadau Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Caerdydd a’r Fro

 

Parti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 3 a 4 – 2il

 

Grŵp Dawnsio Cymysg – 2il

Dysgwyr Yr Wythnos

Tuesday, January 31st, 2017

Blwyddyn 5 Mr John

Gwenllian Morse – am fod yn garedig.

Blwyddyn 5 Mr Davies

Alex Hoskin– am ddyfalbarhau.

Presenoldeb

Monday, January 16th, 2017

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb yn ystod mis Rhagfyr:

5D – 97.3%

5J – 97.1%

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Diolch Mr. Hughes am ddod i siarad gyda ni am eich gwaith fel pensaer! Thank you Mr. Hughes for coming to talk to u… https://t.co/NXLxV9WAYd
  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m