Blwyddyn 4

Ymweliad gan Gen Kelsang Chokyong

Monday, March 23rd, 2015

IMG_0463

Diolch yn fawr iawn i Gen Kelsang Chokyong a daeth i drafod Bwdïaeth gyda disgyblion blwyddyn 4. Cawsom gyfle da i fyfyrio gydag ef ar ddiwedd y sesiwn hefyd!

Cystadleuaeth Sumdog

Saturday, March 21st, 2015

Llongyfarchiadau i Wil Bullen ac Ethan Lia-Williams! Llwyddon nhw ateb digon o gwestiynau yn gywir ar Sumdog i gyrraedd y deg uchaf! Daeth Wil yn 6ed ac Ethan yn 9fed! Da iawn bechgyn a da iawn i bawb sy’n cyfrannu! Ewch amdani y tro nesaf blwyddyn 4!

Diwrnod y Llyfr

Thursday, March 5th, 2015

IMG_0444IMG_0447

Diolch yn fawr am eich holl ymdrech, Blwyddyn 4. Rydych chi’n edrych yn wych!

Presenoldeb

Thursday, March 5th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!”

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Mr Wason- 96.8%

Dosbarth Miss Evans-98.4%

Tang Soo Do!

Thursday, February 26th, 2015

Llongyfarchiadau i Connor and Cohen ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Ewropeaid Tang So Do yn yr Almaen yn ystod hanner tymor!

Llongyfarchiadau!

Thursday, February 26th, 2015

Llongyfarchiadau i Kate 4W. Enillodd hi a’r tîm yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Ysgolion Cymru.

Diwrnod Defnyddio’r Wê yn Fwy Diogel 2015

Monday, February 2nd, 2015

Dewch i ddathlu ‘Defnyddio’r Wê’n Fwy Diogel’ gyda phawb dros y byd!

Er mwyn dathlu ‘Diwrnod Defnyddio’r We yn Fwy Diogel 2015’ ar y 10fed o Chwefror, rydym ni am gynnal cystadleuaeth creu poster fydd yn hysbysu disgyblion ein hysgol ar sut i ddefnyddio’r wê yn ddiogel.

Gallech gynnwys negeseuon megis ‘Defnyddiwch y wê yn ddiogel,  ‘ Cadwch eich cyfeiriad yn gyfrinach’ , ‘Byddwch yn gwrtais wrth ddanfon neges ar-lein’ neu ‘ Peidiwch â chredu popeth ar y wê’.

Defnyddiwch ‘Paint’ neu unrhyw rhaglen graffeg addas ar eich cyfrifiadur i greu eich poster.

Fe fydd y poster sy’n ennill  angen sicrhau:

  • Cywirdeb Iaith
  • Neges glir am sut i fod yn ddiogel ar y wê

E-bostiwch eich posteri i ysgolywern@cardiff.gov.uk. Rhowch y geiriau-  Poster Rhyngrwyd ac enw a dosbarth eich plentyn yn y blwch Testun/Subject.

Dyddiad Cau- 9fed o Chwefror

Pob Lwc!

Mr Wason

 

Cystadleuaeth E-gerdyn

Tuesday, November 11th, 2014

Mae Shelter Cymru yn cynnal cystadleuaeth E-gerdyn Nadolig. Y dyddiad cau yw’r 18fed o Dachwedd. Thema’r cerdyn yw ‘Nadolig o gwmpas y Byd.’ Defnyddiwch feddalwedd graffeg a’ch sgiliau creadigol i greu E-gerdyn maint A4 ac e-bostiwch y llun i ysgolywern@cardiff.gov.uk. Rhowch y geiriau ‘I Mr Wason’ yn y blwch pwnc, diolch.

Pob lwc i bawb!

Ymweliad PC Warner

Tuesday, October 21st, 2014

IMG_0109  Daeth PC Warner i Flwyddyn 4 heddiw i siarad am barchu eraill.

Cystadleuaeth Sumdog

Tuesday, October 14th, 2014

Llongyfarchiadau mawr i Elen (4W) am ddod yn y 50 uchaf o 10,000 o blant yn y cystadleuaeth Sumdog!

Digwyddiadau

Digwyddiadau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau diweddaraf o ‘Menter Caerdydd’

mwy…

Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn…

mwy…

Gwybodaeth COVID-19

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i ymateb os ydych yn meddwl bod symptomau COVID-19 gyda chi neu’ch…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: 🟡🟡 Hyfryd gweld Blynyddoedd 5 a 6 yn dod at ei gilydd mewn gwasanaeth rithiol i ddysgu am hanes yr elusen Plant Mewn An…
  • Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu heddiw i Blant Mewn Angen. Codwyd £685. Thank you very much for all y… https://t.co/rWhD0jWUzd