Blwyddyn 4

Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 15th, 2015

Llwyddiant arbennig i ddisgyblion y Wern. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma- Canlyniadau Nofio

Diwrnod T Llew Jones

Monday, October 12th, 2015

Diwrnod T Llew Jones

Da iawn Blwyddyn 4. Roeddech chi’n edrych yn wych!

Ymweliad Harri Tudur

Tuesday, September 22nd, 2015

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Mewn Cymeriad’ am ein sioe ‘Harri Tudur’. Dysgon ni nifer o ffeithiau am Harri Tudur a’i gysylltiadau Cymreig.

Harritudur4e HarriTudur4w

Croeso i Flwyddyn 4

Monday, September 7th, 2015

Croeso cynnes i chi gyd! Fe fydd nifer ohonoch wedi sylwi ein bod wedi symud i’r caban sydd ar y iard wrth ymyl y cae mawr. Mae’r dosbarthiadau yn barod i fynd ac mae’r plant yn barod i weithio!

Mae 27 o blant ym mhob dosbarth ac rydym wedi mwynhau gweld ein ffrindiau eto. Edrychwn ymlaen i ddysgu pethau newydd!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar y Noson Gyflwyno 16/9/15. Gobeithio allwch ymuno â ni i gael blas o’r flwyddyn i ddod!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Chwaraeon Cymru

Wednesday, July 1st, 2015

clwb chwaraeon Cymru

Mae pawb yn mwynhau ar ddiwedd y dydd yng nghlwb Chwaraeon Cymru!

Criced Urdd 2015

Wednesday, June 24th, 2015

Criced

Llongyfarchiadau i dîm criced Blwyddyn 4. Daethon ni’n ail yn ein grŵp! Da iawn i bawb!

Presenoldeb Ebrill

Wednesday, May 20th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!”

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mr Wason- 98.2%

Dosbarth Miss Evans-97.7%

Tîm Cwis Llyfrau

Friday, April 24th, 2015

???????????????????????????????

Pob lwc i’r tîm Cwis Llyfrau heddi! Gwnewch eich gorau glas!

Llongyfarchiadau

Tuesday, April 21st, 2015

Llongyfarchiadau i Idris am basio gradd 1 ar y trombôn, Tomi a’i frawd am ennill cystadleuaeth Animeiddio yn Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro, Daisy am ennill gwobr sgio,  a Tomi eto am gyflawni triathlon! Yn ogystal â hyn enillodd Sienna a’i thim dawnsio tlws Cystadleuaeth Dawnsio WDO ac fe ddaeth Aled a Wil yn drydydd mewn twrnamaint gyda’u tim rygbi CRICC! Ymdrech arbennig Blwyddyn 4!

Digwyddiadau

Noson Agored 8fed Hydref

Mae Noson Agored i rieni a gofalwyr ar Ddydd Mawrth yr 8fed o Hydref. Cyfle i chi drafod gyda athro/athrawes…

mwy…

Cylchlythyr CRhA

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y CRhA.

mwy…

Dyddiadau Tymor yr Hydref

Mae dyddiadau’r Tymor ar gael yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i Thomas ac Owen am gael eu dewis i gynrychioli @csru_u11! Congratulations on being chosen to repr… https://t.co/qfx5Zvaq6C
  • Ein cegin yn barod a’r nenfwd wedi gorffen. Diolch am eich cefnogaeth. Our kitchen is ready. New ceiling in dining… https://t.co/vUSXL6d3hG