Blwyddyn 4

Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 15th, 2015

Llwyddiant arbennig i ddisgyblion y Wern. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma- Canlyniadau Nofio

Diwrnod T Llew Jones

Monday, October 12th, 2015

Diwrnod T Llew Jones

Da iawn Blwyddyn 4. Roeddech chi’n edrych yn wych!

Ymweliad Harri Tudur

Tuesday, September 22nd, 2015

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Mewn Cymeriad’ am ein sioe ‘Harri Tudur’. Dysgon ni nifer o ffeithiau am Harri Tudur a’i gysylltiadau Cymreig.

Harritudur4e HarriTudur4w

Croeso i Flwyddyn 4

Monday, September 7th, 2015

Croeso cynnes i chi gyd! Fe fydd nifer ohonoch wedi sylwi ein bod wedi symud i’r caban sydd ar y iard wrth ymyl y cae mawr. Mae’r dosbarthiadau yn barod i fynd ac mae’r plant yn barod i weithio!

Mae 27 o blant ym mhob dosbarth ac rydym wedi mwynhau gweld ein ffrindiau eto. Edrychwn ymlaen i ddysgu pethau newydd!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar y Noson Gyflwyno 16/9/15. Gobeithio allwch ymuno â ni i gael blas o’r flwyddyn i ddod!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Chwaraeon Cymru

Wednesday, July 1st, 2015

clwb chwaraeon Cymru

Mae pawb yn mwynhau ar ddiwedd y dydd yng nghlwb Chwaraeon Cymru!

Criced Urdd 2015

Wednesday, June 24th, 2015

Criced

Llongyfarchiadau i dîm criced Blwyddyn 4. Daethon ni’n ail yn ein grŵp! Da iawn i bawb!

Presenoldeb Ebrill

Wednesday, May 20th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!”

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mr Wason- 98.2%

Dosbarth Miss Evans-97.7%

Tîm Cwis Llyfrau

Friday, April 24th, 2015

???????????????????????????????

Pob lwc i’r tîm Cwis Llyfrau heddi! Gwnewch eich gorau glas!

Llongyfarchiadau

Tuesday, April 21st, 2015

Llongyfarchiadau i Idris am basio gradd 1 ar y trombôn, Tomi a’i frawd am ennill cystadleuaeth Animeiddio yn Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro, Daisy am ennill gwobr sgio,  a Tomi eto am gyflawni triathlon! Yn ogystal â hyn enillodd Sienna a’i thim dawnsio tlws Cystadleuaeth Dawnsio WDO ac fe ddaeth Aled a Wil yn drydydd mewn twrnamaint gyda’u tim rygbi CRICC! Ymdrech arbennig Blwyddyn 4!

Digwyddiadau

Digwyddiadau Menter Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau diweddaraf o ‘Menter Caerdydd’

mwy…

Neges oddi wrth Amgueddfa Cymru- SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn…

mwy…

Gwybodaeth COVID-19

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i ymateb os ydych yn meddwl bod symptomau COVID-19 gyda chi neu’ch…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: 🟡🟡 Hyfryd gweld Blynyddoedd 5 a 6 yn dod at ei gilydd mewn gwasanaeth rithiol i ddysgu am hanes yr elusen Plant Mewn An…
  • Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu heddiw i Blant Mewn Angen. Codwyd £685. Thank you very much for all y… https://t.co/rWhD0jWUzd