Blwyddyn 4

Gala Nofio’r Urdd

Tuesday, December 15th, 2015

Llwyddiant arbennig i ddisgyblion y Wern. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma- Canlyniadau Nofio

Diwrnod T Llew Jones

Monday, October 12th, 2015

Diwrnod T Llew Jones

Da iawn Blwyddyn 4. Roeddech chi’n edrych yn wych!

Ymweliad Harri Tudur

Tuesday, September 22nd, 2015

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Mewn Cymeriad’ am ein sioe ‘Harri Tudur’. Dysgon ni nifer o ffeithiau am Harri Tudur a’i gysylltiadau Cymreig.

Harritudur4e HarriTudur4w

Croeso i Flwyddyn 4

Monday, September 7th, 2015

Croeso cynnes i chi gyd! Fe fydd nifer ohonoch wedi sylwi ein bod wedi symud i’r caban sydd ar y iard wrth ymyl y cae mawr. Mae’r dosbarthiadau yn barod i fynd ac mae’r plant yn barod i weithio!

Mae 27 o blant ym mhob dosbarth ac rydym wedi mwynhau gweld ein ffrindiau eto. Edrychwn ymlaen i ddysgu pethau newydd!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar y Noson Gyflwyno 16/9/15. Gobeithio allwch ymuno â ni i gael blas o’r flwyddyn i ddod!

Dehongli’r Canlyniadau

Tuesday, July 7th, 2015

Cliciwch yma i weld fideo ar ganllaw sut i ddehongli canlyniadau Profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol eich plentyn.

Chwaraeon Cymru

Wednesday, July 1st, 2015

clwb chwaraeon Cymru

Mae pawb yn mwynhau ar ddiwedd y dydd yng nghlwb Chwaraeon Cymru!

Criced Urdd 2015

Wednesday, June 24th, 2015

Criced

Llongyfarchiadau i dîm criced Blwyddyn 4. Daethon ni’n ail yn ein grŵp! Da iawn i bawb!

Presenoldeb Ebrill

Wednesday, May 20th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!”

Ein presenoldeb ym mis Ebrill oedd:

Dosbarth Mr Wason- 98.2%

Dosbarth Miss Evans-97.7%

Tîm Cwis Llyfrau

Friday, April 24th, 2015

???????????????????????????????

Pob lwc i’r tîm Cwis Llyfrau heddi! Gwnewch eich gorau glas!

Llongyfarchiadau

Tuesday, April 21st, 2015

Llongyfarchiadau i Idris am basio gradd 1 ar y trombôn, Tomi a’i frawd am ennill cystadleuaeth Animeiddio yn Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro, Daisy am ennill gwobr sgio,  a Tomi eto am gyflawni triathlon! Yn ogystal â hyn enillodd Sienna a’i thim dawnsio tlws Cystadleuaeth Dawnsio WDO ac fe ddaeth Aled a Wil yn drydydd mewn twrnamaint gyda’u tim rygbi CRICC! Ymdrech arbennig Blwyddyn 4!

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya