Blwyddyn 4

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 10th, 2016

Llongyfarchiadau i Leo o 4w am wrando’n ofalus ar gyfarwyddiadau a cheisio gwella ei waith.

Da iawn i Beca 4E am wrando’n ofalus yn gyson ac ymdrechu’n galed ym mhob agwedd o’i gwaith.

 

Da iawn Rhys!

Tuesday, June 7th, 2016

Penwythnos diwethaf roedd Rhys yn cynrychioli Cymru fel rhan o dîm gwyddbwyll dan 12 oed gan chwarae yn erbyn De-Ddwyrain Lloegr. Ar y Dydd Sul, roedd Rhys yn chwarae ym mhrif safle’r tîm gwyddbwyll Cymru dan 10 oed! Da iawn Rhys!

Cystadleuaeth Gwyddbwyll yr Ysgol

Sunday, May 15th, 2016

Wythnos gyffrous i ddisgyblion y clwb Gwyddbwyll!
Dydd Mercher – Rownd yr Wyth Olaf
 
Jonathan Davies   v   Iestyn Moynihan
Carys Davies   v   Dafydd Richards
Ethan Isaac   v   Griff Evans
Rhys Matthews   v   Tom Davies or Gethin Marshall*
 
(Rhaid i Tom a Gethin cael cyfle i chwarae ei gilydd yn gyntaf)
 
 
Dydd Iau- Rownd yr Wyth Olaf
 
Mabon Melbourne   v   Mali Melbourne
Tom Payne   v   Lloyd Lucas
Tom Prickett   v   Daniel Rowlands
Reggie Burgess   v   Dylan Barr
 
Fe fydd y goreuon o’r ddau rownd yn chwarae ei gilydd ar ôl hanner tymor.
Pob lwc i bawb!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, May 10th, 2016

Dosbarth Mr Wason- Da iawn i Libby am weithio mor galed a chydwybodol yn ystod yr wythnos.

Dosbarth Miss Evans- Owain am weithio’n gall ymhob pwnc.

Da iawn i’r ddau ohonoch.

Cystadleuaeth Hoci Merched Cymru dan 11

Tuesday, May 3rd, 2016

Da iawn i Louise am helpu ei thîm hoci i ennill pencampwriaeth hoci merched. Da iawn hi!

Cystadleuaeth Animeiddio Eisteddfod yr Urdd

Tuesday, May 3rd, 2016

Da iawn i Rhys Matthews am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth animeiddio’r Urdd, Caerdydd. Roedd ei animeiddiad o bengwiniaid yn arbennig o dda. Da iawn hefyd i Gethin Marshall oedd hefyd wedi creu animeiddiad  ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, May 3rd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos-

 

4W a 4E- Rhys Matthews a Gethin Marshall am weithio’n galed i greu animeiddiad gan ddefnyddio TGCh.

 

Da iawn i chi!

Presenoldeb Mis Ebrill

Monday, March 7th, 2016

Da iawn Blwyddyn 4.

Presenoldeb dosbarth Miss Evans oedd 97.7% ym Mis Ebrill.

Presenoldeb dosbarth Mr Wason oedd 97.6% .

Dal ati Blwyddyn 4.

Gwnewch eich gorau glas!

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Dewiniaid Digidol

Thursday, January 28th, 2016

I ddathlu penodi Dewiniaid Digidol, mae’r ysgol yn cynnal cystadleuaeth i flynyddoedd 2 i 6, i greu cymeriad ‘Dewin Digidol’ a fydd yn cynrychioli dyletswyddau / gwaith digidol yn yr ysgol. Fe fydd y Dewiniaid Digidol yn helpu eu ffrindiau ac athrawon i ddefnyddio technoleg digidol ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw becyn graffeg sydd ar gael, creu llun ar bapur, tynnu llun gyda chamera ac yna danfon copi drydanol clir neu dynnu llun gan sganio a danfon y llun i ni.

Bydd rhaid i chi ddefnyddio technoleg i ddanfon eich dyluniad, naill ai drwy ebost, ar ddisg neu ar ffon gof USB.

Dyma rai becynnau graffeg-

www.j2e.com/jit

neu ‘Paint’ ar PC

Ebost ysgolywern@cardiff.go.uk, rhowch ‘Cystadleuaeth Dewiniaid’ yn y blwch pwnc.

Neu danfonwch eich llun digidol ar cd-rom neu ffon gof USB at Mrs Williams, Dosbarth Derbyn, Mr John, Bl. 5 neu Mr Wason Bl. 4.

 

Pob Lwc!

 

Canlyniadau Nofio Gala’r Urdd

Tuesday, December 15th, 2015

Daeth Beca Jenkins ac Evan Winstone yn gyntaf yn eu cystadleuaethau nofio, ac roedd y tîm cyfnewid merched a bechgyn Blynyddoedd 3 a 4 wedi ennill neu dod yn ail yn eu rasys nhw! Da iawn i chi gyd! Am ganlyniadau llawn, cliciwch yma.

Digwyddiadau

Llythyr Pwysig

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg.

mwy…

Covid 19- Gwybodaeth Ysgolion Hwb Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Dyma cyswllt i fwy o wybodaeth o HWB ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @CV_UHB: It’s Childrens Art Week! We are so grateful for the children in our local communities for sending in poems and written messag…
  • RT @trydarywern: Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawu chi nôl atom yr wythnos hon. We look forward to welcoming our pupils back to school…