Blwyddyn 4

Cystadleuaeth Sumdog

Monday, December 5th, 2016

Llongyfarchiadau i ddosbarth 4W ar ddod i’r brîg yng nghystadleuaeth mathemateg Sumdog i ysgolion Caerdydd. Llongyfarchiadau hefyd i Rhys Matthews am ddod i’r brig fel unigolyn. Daeth 6 dosbarth a 7 unigolyn Ysgol y Wern yn y 10 uchaf.

Presenoldeb Hydref

Tuesday, November 15th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig.

Llongyfarchiadau i ddosbarth Miss Evans am ddod yn ail mis yma.

Dyma oedd ein presenoldeb:

4G– 98.1%

4E – 99.0%(2il)

4W – 97.0%

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, October 18th, 2016

Da iawn Ffion Jones o 4W, ti yw dysgwr yr wythnos am weithio’n galed a dyfalbarhau ar draws y cwricwlwm..

Llongyfarchiadau i Reggie Burgess o 4G am ei ymroddiad tuag at ei waith.

Llongyfarchiadau hefyd i Dylan Edmonds o 4E, ti yw dysgwr yr wythnos am weithio’n gyson.

 

Da iawn chi!

Mr Williams,Mrs Garner a Miss Evans

Presenoldeb Medi

Tuesday, October 18th, 2016

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Mae dosbarth 4G wedi cyrraedd y brig yn ystod mis Medi. Dyma oedd ein presenoldeb:

4G– 99.5% (1af)

4E – 98.1%

4W – 95.7%

Trawsgwlad yr Urdd

Friday, October 7th, 2016

Llongyfarchiadau i bawb o Flwyddyn 4 a gymrodd ran yng nghystadleuaeth Trawsgwlad yr Urdd.

Llongyfarchiadau arbennig i dim y bechgyn a ddaeth yn gyntaf ac i Mared Davis a ddaeth yn ail yn y ras i ferched bl4..

Dysgwr yr Wythnos

Friday, October 7th, 2016

Da iawn Finn Thomas o 4W, ti yw dysgwr yr wythnos am weithio’n galed yn enwedig yn y gwersi Rhifedd.

Llongyfarchiadau i Iola Richards o 4G am weithio’n galed ac yn gyson.

Llongyfarchiadau hefyd i Olwen Duffy o 4E, ti yw dysgwraig yr wythnos am wastad gwneud dy orau

 

Da iawn chi!

Mr Williams,Mrs Garner a Miss Evans

Adnoddau Mathemateg i Rieni

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos, cliciwch yma.

Sumdog

Friday, June 17th, 2016

Cystadleuaeth Sumdog Ysgolion Caerdydd.

Daeth Rhys 4W yn gyntaf! Anhygoel!

Daeth Louise 4W yn seithfed!

 

Da iawn chi!

Presenoldeb Mis Mai

Friday, June 17th, 2016

Presenoldeb 4E am fis Mai- 98.5%. Daeth Dosbarth 4E yn ail! Da iawn chi.

Presenoldeb 4W – 95.5%

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 17th, 2016

Da iawn Alex o 4W, ti yw dysgwr yr wythnos am weithio’n galed a holi cwestiynau.

Llongyfarchiadau i Nia op 4E am weithio’n galed ac yn gyson.

 

Da iawn chi!

Mr Wason a Miss Evans

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3