Blwyddyn 4

Dysgwr yr Wythnos

Monday, April 3rd, 2017

Da iawn i-

Finley K- 4W am ei ymchwil i fforwyr.

Bethan G- 4G am ei stori – ‘The Voyage’.

Guto and Grace- 4Wa. Guto am ei sgiliau hoci a Grace  am greu llyfr comic.

Radio Cymru

Wednesday, March 29th, 2017

Cyfle i wrando ar Efan Collins, Megan Thomas a Rhys Matthews yn trafod gwyddbwyll ar y radio heddiw. Cliciwch ar y ddolen isod i wrando (mae’r cyfweliad yn cychwyn ar ôl 34  munud).

Dolen

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

4G- Erin Lia- Williams am ei sgiliau cymhwysedd digidol

4Wa- Emily Scott- Cwestiynu effeithiol

4W- Helen Hayden a Caitlin Ryan am eu gwaith J2E ar HWB+

 

Da iawn i bawb!

Cystadleuaeth Sumdog

Tuesday, March 21st, 2017

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mr Wason am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth Mathemateg i ysgolion Caerdydd.

Llongyfarchiadau i Efan Collins a Lois Edwards am ddod yn y deg unigolyn cyntaf.

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, March 21st, 2017

4Garner – Ewan Evans am gofio ffeithiau hanesyddol

4 Williams -Malo Segrott am ei farddoniaeth ‘Y Môr Leidr’ gan gynnwys ansoddeiriau dychmygol

4Wason – Cónán Davies am ei farddoniaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o ansoddeiriau.

Profion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Tuesday, March 14th, 2017

Fe fydd y profion cenedlaethol rhwng y 3ydd a’r 10fed o Fai eleni.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Thursday, March 9th, 2017

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Diolch i bob un a wnaeth cystadlu!

Unawd Blwyddyn 2 ac iau – 1af  Awen Thomas

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Efan Rhys Collins

 

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – 1af Mari Fflur Thomas

 

Unawd Alaw Werin – 2il Beca Lees

 

Deuawd – 3ydd Mari Collins a Beca Jenkins

 

Grŵp Llefaru – 1af

 

Parti Deulais – 2il

 

Ymgom – 2il

 

Côr – 1af

 

Canlyniadau Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Caerdydd a’r Fro

 

Parti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 3 a 4 – 2il

 

Grŵp Dawnsio Cymysg – 2il

Presenoldeb Mis Chwefror

Thursday, March 9th, 2017

Dyma presenoldebau Blwyddyn 4 am Fis Mawrth:

4W- 95%

4E- 96.1%

4G- 96.7%

Llwyddiant Gymnasteg

Thursday, March 9th, 2017

LLongyfarchiadau i Menna 4E am gyrraedd Gradd 4 gydag Anrhydedd yng Nghystadleuaeth Gymnasteg De Ddwyrain Cymru. Yn ogystal â hyn daeth hi’n ail ac fe fydd hi’n cynrychioli De Ddwyrain Cymru yn y rownd olaf dros Gymru gyfan.

Fe fydd hi hefyd yn cynrychioli Ysgol y Wern yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Ysgolion Prydain yn Stoke ar Ddydd Sadwrn. Dymunwn pob lwc iddi ac i’r tîm hefyd.

Dysgwyr yr Wythnos

Thursday, March 9th, 2017

Da iawn i Martha 4W ac Alice 4E am eu adolygiad llyfr ac i Gruff 4G am ei waith ar ‘Amser’.

Digwyddiadau

Llythyr Pwysig

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg.

mwy…

Covid 19- Gwybodaeth Ysgolion Hwb Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

mwy…

Sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

Dyma cyswllt i fwy o wybodaeth o HWB ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @CV_UHB: It’s Childrens Art Week! We are so grateful for the children in our local communities for sending in poems and written messag…
  • RT @trydarywern: Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawu chi nôl atom yr wythnos hon. We look forward to welcoming our pupils back to school…