Blwyddyn 2

Presenoldeb

Tuesday, March 17th, 2015

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!”

Ein presenoldeb ym mis Chwefror oedd:

Dosbarth Miss Evans – 98.9%

Dosbarth Mrs Jones – 98.3%

Dosbarth Mrs Wells -97.0%

Stori Tic Toc

Monday, March 16th, 2015

Mae straeon newydd i blant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu darlledu ar Radio Cymru yn wythnosol. Cliciwch isod ar y linc:

Stori Tic Toc

Cystadleuaeth E-gerdyn

Tuesday, November 11th, 2014

Mae Shelter Cymru yn cynnal cystadleuaeth E-gerdyn Nadolig. Y dyddiad cau yw’r 18fed o Dachwedd. Thema’r cerdyn yw ‘Nadolig o gwmpas y Byd.’ Defnyddiwch feddalwedd graffeg a’ch sgiliau creadigol i greu E-gerdyn maint A4 ac e-bostiwch y llun i ysgolywern@cardiff.gov.uk. Rhowch y geiriau ‘I Mr Wason’ yn y blwch pwnc, diolch.

Pob lwc i bawb!

Sesiynau Ymarfer Corff

Tuesday, October 21st, 2014

Dydd Mercher (gemau tu allan)
Dydd Iau (gymnasteg tu fewn)

Ymweliad â’r Ardal Leol

Tuesday, October 21st, 2014

Roedd yn ddiddorol cerdded o gwmpas yr ardal leol. Cerddon ni ar hyd Heol Thornhill ac ar hyd Heol Ty Glas. Gwelon ni archfarchnad, siopau, cwmwl grafwr a chapel ar ein taith.

Ymweliad i Gastell Caerdydd

Tuesday, October 21st, 2014

Cawsom ddiwrnod i’r brenin yng Nghastell Caerdydd! Aethon ni am dro o gwmpas y castell gan weld nifer o’r ystafelloedd. Cawson ni hwyl yn gwisgo fel morwynion a gweision!

Croeso i Flwyddyn 2!

Thursday, December 19th, 2013

blwyddyn-2

Blwyddyn Newydd Dda!  Rydym yn edrych ymlaen at dymor arall prysur ym Mlwyddyn 2.

Ein thema ni yr hanner tymor yma yw ‘Cartrefi’.

  • Cofiwch ddod a’ch dillad ymarfer corff  yn ôl yr wythnos gyntaf erbyn Dydd Mercher 08/01/14.
  • Cofiwch hefyd i ddychwelyd eich llyfrau darllen yn rheolaidd.

Dyma rhai gwefannau defnyddiol:

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3