Blwyddyn 2

Dysgwr yr Wythnos

Friday, May 20th, 2016

2E: Eifion Dineen – Am weithio’n galed gyda’i ddarllen.

2W: Mari Fflur Thiomas – Am weithio’n galed yn ein gwersi Mathemateg ac am wneud ei gorau glas.

2J/L: Grace Kelly – Am ymdrechu’n arbennig wrth drafod ei llyfr darllen.

Da iawn chi!

Llongyfarchiadau!

Friday, May 13th, 2016

Llongyfarchiadau mawr i Mari Fflur am ennill y drydedd wobr yng nghystadleuaeth barddoniaeth Eisteddfod yr Urdd! Da iawn!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, May 13th, 2016

2E: Harri Davies– Am wella ei waith ysgrifennu.

2W: Owain Griffiths – Am ddyfalbarhau wrth ddatrys problemau.

2J/L: Bethan Savage– Am ddyflabarhau gyda’i Mathemateg.

Da iawn chi!

Gwisgoedd Gwych

Friday, April 29th, 2016

Fel yr ydych yn gwybod eisioes, dyma ein thema yr hanner tymor yma. Os oes gennych chi hen ddillad i’w gyfrannu at ardal chwarae rôl y dosbarth, fe fyddwn ni’n ddiolchgar iawn. Rydyn yn hapus i dderbyn unrhywbeth o esgidiau i hetiau, gemwaith i wisg ffansi. Yn ogystal, rydyn ni’n fwy na hapus i chi dderbyn eich pethau yn ôl ar ddiwedd y tymor. Os felly, rydyn yn argymell eu labeli â enw eich plentyn.

Diolch yn fawr.

Dysgwr Yr Wythnos

Friday, April 29th, 2016

2E: Huw Tanner – Am gymeryd amser i edrych dros ei waith er mwyn ei wella.

2W: Manon Ings – Am drio ei gorau glas bob amser.

2J/L: Megan Byrne – Am ddyflabarhau a gweithio’n galed.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 22nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos:

Blwyddyn 2 Mrs Wells – Mabel Keoghane am ysgrifennu disgrifiad hyfryd.

Blwyddyn 2 Miss Evans – Llinos Davies am ddyfalbarhau wrth ddatrys problemau.

Blwyddyn 2 Mrs Jones/Long – Charlie Harris am ddyfalbarhau a trio ei orau.

Presenoldeb

Monday, March 7th, 2016

Ein presenoldeb o fis Chwefror oedd:

Miss Evans – 98.8%

Mrs Wells – 96.9%

Mrs Jones a Mrs Long – 98.1%

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Dewiniaid Digidol

Thursday, January 28th, 2016

I ddathlu penodi Dewiniaid Digidol, mae’r ysgol yn cynnal cystadleuaeth i flynyddoedd 2 i 6, i greu cymeriad ‘Dewin Digidol’ a fydd yn cynrychioli dyletswyddau / gwaith digidol yn yr ysgol. Fe fydd y Dewiniaid Digidol yn helpu eu ffrindiau ac athrawon i ddefnyddio technoleg digidol ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw becyn graffeg sydd ar gael, creu llun ar bapur, tynnu llun gyda chamera ac yna danfon copi drydanol clir neu dynnu llun gan sganio a danfon y llun i ni.

Bydd rhaid i chi ddefnyddio technoleg i ddanfon eich dyluniad, naill ai drwy ebost, ar ddisg neu ar ffon gof USB.

Dyma rai becynnau graffeg-

www.j2e.com/jit

neu ‘Paint’ ar PC

Ebost ysgolywern@cardiff.go.uk, rhowch ‘Cystadleuaeth Dewiniaid’ yn y blwch pwnc.

Neu danfonwch eich llun digidol ar cd-rom neu ffon gof USB at Mrs Williams, Dosbarth Derbyn, Mr John, Bl. 5 neu Mr Wason Bl. 4.

 

Pob Lwc!

 

Presenoldeb

Wednesday, December 9th, 2015

Ein presenoldeb o fis Tachwedd oedd:

Miss Evans – 98%

Mrs Wells – 97.6%

Mrs Jones a Mrs Long – 97.4%

Presenoldeb

Tuesday, November 10th, 2015

Ein presenoldeb o’r 1af o Hydref:

Dosbarth Mrs Wells – 97.4%

Dosbarth Miss Evans – 97.1%

Dosbarth Mrs Jones– 95.2%

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3