Blwyddyn 2

Dysgwr yr Wythnos

Friday, October 14th, 2016

Dydd Gwener Hydref 7fed

2E: Ffion Marshall am roi 100% bob dydd.

2W: Ella Hinchey am wrando yn astud a gweithio yn galed bob amser.

2J/L: Reuben Miles am ddatrys problemau Mathemateg.

Da iawn chi!

 

Dydd Gwener Hydref 14eg

2E: Hari Rowlands am wneud map trysor manwl a diddorol.

2W: Luca Davies am ysgrifennu portread hyfryd o fôr-leidr.

2J/L: Lexy am ddyfalbarhau gyda ei gwaith iaith.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, September 30th, 2016

2E: Joseph Holloway am ymdrechu yn galed gyda’i Fathemateg.

2W: Isla Collis am ddyfalbarhau wrth ysgrifennu stori.

2J/L: Cian Jones am ddatrys problemau Mathemateg.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, September 27th, 2016

2E: William Akerman am wrando yn astud.

2W: John Farrugia am wrando yn astud ac am drio ei orau glas bob amser.

2J/L: Anwen Bowdery am ysgrifennu stori Yr Hugan Fach Goch.

Da iawn chi!

Holidaur ar Ddarllen

Friday, September 23rd, 2016

Gwerthfawrogwn eich mewnbwn i’r Holidaur ar Ddarllen rydym wedi danfon adref. Y bwriad yw cyd-weithio yn agos gyda chi er mwyn sicrhau cynnydd yn sgiliau darllen ein plant. Danfonwch eich hymatebion erbyn 30.09.16. Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

 

Adnoddau Mathemateg- Cyfrif

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos cliciwch yma.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, July 1st, 2016

2E: Hari Morris – Am drio ei orau glas wrth ei waith ac am fod yn gwrtais bob amser.

2W: Louie Arundel – Am fod yn gwrtais a siarad Cymraeg gwych.

2J/L: Emily Azzopardi – Am ysgrifennu hunan-bortread manwl.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Wednesday, June 29th, 2016

2E – Efa Harris am roi 100% bob amser.

2W – Leisa Hughes am wneud hunan-bortread hyfryd.

2J/L –Will Davies am ddyfalbarhau ac ymarfer ei waith pwytho wrth winio.

Dysgwr yr Wythnos

Wednesday, June 29th, 2016

2E – Gwen James am fod yn gwrtais bob amser.

2W – Katie Vernon am ysgrifennu taflen wybodaeth arbennig am y corff.

2J/L –Gethin Proctor am ddyfalbarhau wrth ddatrys problemau Mathemateg.

Dysgwr yr Wythnos

Monday, June 13th, 2016

2E – Tyreece Carey am weithio’n galed i ddatrys problemau Mathemateg.

2W – Rhyannon Windsor am drio ei gorau glas bob amser.

2J/L –Iwan Coles am ddyfalbarhau wrth ysgrifennu yn greadigol.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, May 27th, 2016

2E – Ed Moore am ddangos cwrteisi at eraill drwy’r amser.

2W – Twm Ralley am weithio’n galed iawn, yn enwedig wrth ysgrifennu stori.

2J/L – Alex Young am ganolbwyntio wrth ysgrifennu stori ddychmygol.

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld pawb nôl yn barod i weithio ar ôl wythnos o wyliau. Mwynhewch!

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3