Blwyddyn 2

Dysgwr yr Wythnos

Friday, February 3rd, 2017

2E – Alex Crowley am weithio’n galed o hyd.

2w – Emilie Norman am ysgrifennu nifer o ffeithiau diddorol am ‘Tân Mawr Llundain’.

2J/L – Carys Mayers a Gethin O’Halloran am gydweithio’n dda yn y gwersi Celf.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, January 27th, 2017

2E – Holly Roberts-Jones am ddyfalbarhau i dynnu lluniau arbennig ar gyfer ein e-lyfrau.

2w – Megan Davies am weithio’n galed i gofnodi nifer o ffeithiau diddorol am Santes Dwynwen.

2J/L – Gwenno Davies am fesur gwrthrychau yn gywir gyda tâp mesur i’r cm agosaf.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, January 24th, 2017

2E – Abi Hallett am weithio’n galed i ddefnyddio llinell rif yn gywir.

2w – Mali Howells am ganolbwyntio a gweithio’n galed i wella ei llawysgrifen.

2J/L – Carys Mayers am ysgrifennu disgrifiad manwl o’i chartref!

Da iawn chi!

Presenoldeb

Thursday, January 19th, 2017

Ein presenoldeb o fis Rhagfyr oedd:

Mrs Jones a Mrs Long – 95.6%

Miss Evans – 95.9%

Mrs Wells – 97.1%

 

Dysgwr yr Wythnos

Thursday, January 19th, 2017

2E -Chloe Ryan am wella ei darllen. Da iawn ti!

2w – Adwen Perridge am helpu yn y dosbarth ac am drio ei gorau glas.

2J/L – Jorja Evans am ddarllen gyda mynegiant. Da iawn!

Da iawn chi!

 

Dysgwr yr Wythnos

Friday, December 2nd, 2016

2E -Gwen Willis-Davies am wella ei llawysgrifen ac am helpu eraill.

2w – Ned Gruffydd am ysgrifennu stori arbennig ac am helpu eraill.

2J/L -Erin Redmond am ysgrifennu stori gyda berfau cryno.

Da iawn chi!

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, November 25th, 2016

Dyma ein ‘Dysgwyr yr Wythnos’ hyd yn hyn y tymor hwn.

2E

James Harvey am fod yn ddewr ac am wella ei ddarllen.

Grace Andrews am weithio’n galed a gorffen ei gwaith mewn pryd.

Deio Ifans am wrando a weithio’n galed drwy’r amser.

Isabelle Fudge am wella ei sgiliau darllen ac am ddilyn cyfarwyddiadau yn syth.

2J/L

Logan Clark am ddyfalbarhau wrth adeiladu geiriau.

Jac Clarke am weithio’n galed gyda’i waith iaith.

Lucius Sunny am weithio’n galed wrth adeiladu brawddegau.

Siwan Payne am ddyfalbarhau i ddarllen geiriau anghyfarwydd.

2W

Gethin Griffiths am wella ei ddarllen ac ymdrechu’n galed.

Lewis Thomas am wneud gwaith mathemateg da.

Syfi Owen am ymdrechu’n galed yn ei gwaith pob dydd.

Fraser Hughes am weithio’n galed ar ei lawysgrifen.

 

Da iawn bawb! Diolch am eich hymdrechion.

 

Peidiwch ag anghofio…

Thursday, November 24th, 2016

Peidiwch ag anghofio dychwelyd eich llyfr darllen yn wythnosol yn y blygell, ynghyd â’r cofnod darllen newydd. Mae’n helpu ni i gadw trefn ar bob llyfr rydyn ni’n dosbarthu ac yn ddefnyddiol i ni rannu datblygiadau darllen eich plentyn.

Diolch yn fawr!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, November 8th, 2016

Dyma ‘Dysgwyr yr Wythnos’ ar gyfer wythnos olaf yr hanner tymor gyntaf:

2W – Beca Tilsley am ymdrechu 100% bob amser.

2J/L – Owen Frohawk am ymdrechu yn ei waith.

2E – Nona Roberts am ymdrechu i ateb cwestiynau o hyd.

Diolch am eich hymdrechion blant!

Holiadur ar Ddarllen

Monday, October 17th, 2016

Diolch yn fawr am eich ymateb i’r holiadur ar ddarllen. Ar ddydd Gwener, y 21ain o Hydref, fe fydd cofnod darllen newydd yn cael ei ddosbarthu i holl ddisgyblion Blwyddyn 2. Fe fyddwn ni’n treialu’r cofnod newydd am hanner tymor ac fe fydd unrhyw adborth pellach yn cael ei groesawu yn y flwyddyn newydd.

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya