Blwyddyn 2

Presenoldeb mis Mawrth

Friday, April 7th, 2017

2J/L – 96.4%

2E – 95.3%

2W – 96.1%

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 7th, 2017

2E – Jack Gardner am weithio’n galed i wella ei ddarllen y tymor yma.

2W – Ruby Beaumont am ysgrifennu stori ddychmygol wych!

2J/L – Gethin O’Halloran am ymdrechu i ysgrifennu stori ddychmygol.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, April 4th, 2017

2E –Iestyn Jowett am weithio’n galed i ddatrys problemau Mathemategol.

2W – Soffia Thomas am ddarllen gyda mynegiant a chyd-weithio gyda partner i wneud cyflwyniad ar yr iPad.

2J/L –Codey James am adeiladu geiriau yn gywir wrth ddarllen.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

2E –Hari Rowlands a Penny Hayden am weithio’n galed i ddatrys problemau Mathemategol.

2W – Seren Scanlon am weithio’n galed i wella ei darllen.

2J/L –Alice Bundy am fod yn ffrind da i bawb.

Da iawn chi!

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 20th, 2017

2E – Ioan Webber am gyd-weithio a mesur yn  synhwyrol tra’n coginio muffins.

2W – Tyler Joseph-Whitfield am ganolbwyntio yn arbennig wrth wneud gwaith darllen a deall.

2J/L – Caitlin Poole am ganolbwyntio yn dda wrth wneud ddatrys problemau Mathemateg.

Da iawn chi!

Profion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Tuesday, March 14th, 2017

Fe fydd y profion cenedlaethol rhwng y 3ydd a’r 10fed o Fai eleni.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 10th, 2017

2E – Cai McAloon am ddatblygu ei sgiliau darllen.

2W – Awen Thomas am ymdrechu’n galed yn ei gwaith Mathemateg.

2J/L – Erin Morgan-Jones am ysgrifennu ffeithiau diddorol am y brogan.

Da iawn chi!

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Thursday, March 9th, 2017

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Diolch i bob un a wnaeth cystadlu!

Unawd Blwyddyn 2 ac iau – 1af  Awen Thomas

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Efan Rhys Collins

 

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – 1af Mari Fflur Thomas

 

Unawd Alaw Werin – 2il Beca Lees

 

Deuawd – 3ydd Mari Collins a Beca Jenkins

 

Grŵp Llefaru – 1af

 

Parti Deulais – 2il

 

Ymgom – 2il

 

Côr – 1af

 

Canlyniadau Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Caerdydd a’r Fro

 

Parti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 3 a 4 – 2il

 

Grŵp Dawnsio Cymysg – 2il

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 6th, 2017

2E – Hari Rowlands am ganolbwyntio’n galed ar ei waith.

2W – Osian Jones-Mead am ymdrechu yn galed ar ei waith ac am ganolbwyntio yn dda.

2J/L – Ffion Marshall am ysgrifennu disgrifiad manwl.

Da iawn chi!

Dysgwyr yr Wythnos

Friday, February 17th, 2017

2E: Ava Lawson a Holly Roberts-Jones am weithio’n galed ac am fod yn greadigol.

2W: Finn Osborne am ysgrifennu stori wych gan ddefnyddio agoriadau amrywiol.

2J/L: Mason O’Reilly am ddatrys problemau o’r gloch.

Da iawn chi!

 

2E: Poppy Murphy-Jones am weithio’n galed i wella ei darllen.

2W: Edie-Ffion Morse am weithio’n galed ac am drio ei gorau glas bob amser.

2J/L: Lucius Sunny am ymdrechu i adeiladu geiriau anghyfarwydd wrth ddarllen.

Llongyfarchiadau!

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3