Blwyddyn 1

Presenoldeb

Thursday, March 10th, 2016

Presenoldeb Mis Chwefror

Dosbarth Mrs Harewood – 96.9%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 98.8%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 98.1%

Presenoldeb

Thursday, February 4th, 2016

 

Presenoldeb Mis Ionawr

Dosbarth Mrs Harewood – 96.1%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 98.7%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 97.4%

Adar Ysglyfaethus

Thursday, January 14th, 2016

Cofiwch  adar ysglyfaethus yn ymweld ar Ddydd Mercher 27ain o Ionawr.

Presenoldeb

Thursday, January 14th, 2016

 

Presenoldeb Mis Rhagfyr

Dosbarth Mrs Harewood – 97.3%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 96.4%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 97.1%

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig

Presenoldeb mis Tachwedd

Wednesday, December 2nd, 2015

 

Presenoldeb Mis Tachwedd

Dosbarth Mrs Harewood – 98.9%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 98.5%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 98.1%

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig

Presenoldeb Dosbarth mis Hydref

Wednesday, November 11th, 2015

 

Presenoldeb Mis Hydref
Dosbarth Mrs Hopkin/ Rose – 98.3%
Dosbarth Mrs Harewood – 97.3%
Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 93.4%

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig

Ymweliad yr Heddlu

Thursday, October 15th, 2015

Diolch yn fawr iawn i’r heddlu am ddod mewn i drafod gwaith yr heddlu gyda Blwyddyn 1!

Presenoldeb Dosbarth mis Medi

Wednesday, October 7th, 2015

Presenoldeb Mis Medi
Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 99.6%
Dosbarth Mrs Harewood – 97.9%
Dosbarth MrsHopkin/Rose – 97.7%

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig

Tuesday, September 29th, 2015

8, cym10, cym

12, cym

18, cym

Croeso i Flwyddyn 1

Friday, September 4th, 2015

Wel am wythnos gyffrous!

Mae blwyddyn 1 wedi mwynhau’r wythnos gyntaf. Mae 25 o blant ym mhob dosbarth ac rydym wedi mwynhau gweld ein ffrindiau eto a dysgu pethau newydd!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar y Noson Gyflwyno 16/9/15. Gobeithio allwch ymuno â ni i gael blas o’r flwyddyn i ddod!

Digwyddiadau

Llun Ysgol Gyfan

Llun o’r ysgol gyfan Dydd Mercher Mawrth 6ed

mwy…

Diwrnod y Llyfr

Dathlwn ar Ddydd Iau Mawrth 7fed. Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Dydd Gŵyl Dewi Mawrth 4ydd

Dathlwn Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @DyddMiwsigCymru: *Cystadleuaeth* 4 Pecyn #DyddMiwsigCymru RT a ♥️ am gyfle i ennill. Dyddiad cau. 01.03.19 https://t.co/0FgSUUKd1m
  • Os ydych yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, rhaid ymaelodi. Nid ydym yn gallu eich cofrestru os nad ydych yn aelod.… https://t.co/VT30C1vexE