Blwyddyn 1

Dysgwr yr wythnos 23/9

Friday, September 30th, 2016

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- Isla Hogg

Blwyddyn 1 Mrs Hopkin/Samuel – Libby Dawe

Blwyddyn 1 Mrs Jones – Liam Wilson-Williams

Adnoddau Mathemateg- Cyfrif

Monday, September 19th, 2016

Am fwy o fideos cliciwch yma.

Dysgwr yr wythnos

Friday, July 8th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos (8/7)

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- Ava Lawson

Blwyddyn 1 Mrs Long/Hopkin – Anwen Bowdery

Blwyddyn 1 Mrs Jones/Samuel – Lois Gwyn

Dysgwr yr wythnos

Friday, June 17th, 2016

Dysgwr yr wythnos – 17/6/16

Pawb ym mlwyddyn 1 am eu ymddygiad gwych ar y trip ysgol

Dysgwr yr Wythnos

Friday, June 10th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos (10/6)

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- James Harvey am ysgrifennu am y gwyliau

Blwyddyn 1 Mrs Long/Hopkin – Siwan Payne am adeiladu cwch gwych

Blwyddyn 1 Mrs Jones/Samuel – Ela Hinchey am adeiladu cwch arbennig

Presenoldeb

Friday, June 10th, 2016

Presenoldeb Mis Mai

Dosbarth Mrs Harewood – 91.1%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 97.8%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 98.2%

Dysgwr yr Wythnos

Wednesday, May 4th, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos (29/4)

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- Penny Hayden

Blwyddyn 1 Mrs Long/Hopkin – Sam Harding

Blwyddyn 1 Mrs Jones/Samuel – Y dosbarth cyfan

Presenoldeb

Wednesday, May 4th, 2016

Presenoldeb Mis Ebrill

Dosbarth Mrs Harewood – 92%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 98.4%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 99.3%

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 22nd, 2016

Llongyfarchiadau i ddysgwyr yr wythnos

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- Ffion Marshall am ysgrifennu stori Gelert,

Blwyddyn 1 Mrs Long/Hopkin – Mason O’Reilly am ganu’n hyfryd.

Blwyddyn 1 Mrs Jones/Samuel – Finn Osborne am ddysgu geiriau gwasanaeth.

Presenoldeb

Thursday, April 14th, 2016

Presenoldeb Mis Mawrth

Dosbarth Mrs Harewood – 91.6%

Dosbarth Mrs Hopkin/ Long– 97.5%

Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 95.9%

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya