Blwyddyn 1

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 6th, 2017

1H/S –  Heledd Williams am ganolbwyntio ac ymdrechu drwy’r wythnos.

1H – Ella Ballinger am wneud ei gorau glas o hyd.

1J – Osian Rhun am ei ymdrech yn ystod yr wythnos.

Presenoldeb Mis Chwefror

Friday, March 3rd, 2017

Bl.1 H – 94.7%

Bl. 1J – 98.3%

Bl.1 H/S – 94.1%

Dysgwr yr Wythnos

Friday, February 17th, 2017

1HS – Lewis Stadden am ymdrechu i ddod o hyd i’r rhifau coll yn Mathemateg.

1H – Elinor Rees am berfformio’n dda ar y llwyfan.

1J – Lili Jenkins am ddyfalbarhau a gwneud ei gorau glas wrth ysgrifennu ac am ganu’n swynol yn y neuadd.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, February 10th, 2017

1HS – Lyla Millward am ysgrifennu brawddegau yn annibynnol ac am helpu eraill yn y dosbarth.
1H – Jac Johns am ymdrechu ymhob tasg drwy’r wythnos.
1J – Elis Edwards am ganolbwyntio wrth gyflawni tasg ‘Diogelwch ar y We’ ac am godi calon unigolion yn y dosbarth.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, February 3rd, 2017

1HS – Ifan Naylor – am ddefnyddio berfau cryno wrth ysgrifennu dwy stori am Tedi.

1H – Jack Vine – am ysgrifennu brawddegau hyfryd.

1J – Mared Morgan am weithio’n ddiwyd drwy’r wythnos. Hope Cooper am ddilyn patrwm yn ofalus wrth ysgrifennu stori.

(English) Attendance

Thursday, February 2nd, 2017

Sorry, this entry is not available in Welsh

Presenoldeb

Thursday, February 2nd, 2017

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan”. Mae presenoldeb o 100% yn eithriadol o bwysig. Dyma oedd ein presenoldeb:

Bl1 Mrs Hopkin/Mrs Samuel – 96.3%

Bl1 Mrs Harewood – 97.3%

Bl.1 Mrs Jones – 97.9%

Dysgwr yr Wythnos

Wednesday, February 1st, 2017

1HS – Felix Davies am weithio’n ddiwyd yn gyson.

1H – Nia McFadyen am ei disgrifiad hyfryd o’r robin goch.

1J- Bleddyn Morse am ymdrechu gyda’i ddarllen.

 

Dysgwr yr Wythnos

Friday, January 20th, 2017

1HS- Olivia Dudley am ddyfalbarhau ar hyd yr wythnos.

1H- Tomos Hughes am ail adrodd stori’n dda.

1J – Guto Davies am esbonio ystyr geirfa yn fanwl.

Dysgwr yr Wythnos

Tuesday, January 17th, 2017

Blwyddyn 1 Mrs Harewood- Ffion Phillips am weithio’n ddiwyd.

Blwyddyn 1 Mrs Hopkin/Samuel – Faye Lloyd am ganolbwyntio ac Evan Taylor ymdrechu i orffen gwaith.

Blwyddyn 1 Mrs Jones – Ava Cummins am wneud ei gorau glas.

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx
  • Sioe ar gyfer CA2 yn wych heddiw! Plant wedi mwynhau yn fawr! Diolch i bawb am gyfrannu at yr elusen @mihcwales. KS… https://t.co/qZ5fwI9fF3