Blwyddyn 1

Clwb Brecwast

Monday, May 8th, 2017

Os hoffech chi ddanfon eich plentyn i’r Clwb Brecwast, cysylltwch â ni yn gyntaf os gwelwch yn dda.

 

Canlyniadau’r Holiadur TGCh

Wednesday, April 26th, 2017

Diolch i bawb am eich ymateb. Cewch weld y canlyniadau isod:-

Adroddiad ar Holiadur TGCh

Dysgwr yr Wythnos

Friday, April 7th, 2017

1H/S  Amelia Sansom am ddyfalbarhau wrth ysgrifennu stori a Sam Davies am ymateb yn dda ar lafar.

1H  Anwen Isaac am gwbwlhau gwaith Gwyddoniaeth da.

1J  Sofia Hall am ddyfalbarhau wrth ysgrifennu stori.

 

Presenoldeb mis Mawrth

Thursday, April 6th, 2017

Bl.1 H/S – 98.2%

Bl.1 H – 98.1

Bl.1J – 96.3%

Dysgwr yr Wythnos

Wednesday, April 5th, 2017

1H/S  Ethan Roberts Jones am weithio’n ddiwyd drwy’r wythnos.

1H  Isabella Barberini am ei hymdrech yn ei gwaith.

1J  Freya Wilder a Charlotte Rayer am ddyfalbarhau a gweithio’n ddiwyd drwy’r wythnos.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 24th, 2017

1H/S : Ella-Honey Richards am ysgrifennu cerdyn post diddorol i Handa.

1J : Lara Osborne am weithio’n ddiwyd a di-ffwdan ar bob tasg.

1H: Harry Watt am ymddwyn yn arbennig o dda drwy gydol yr wythnos.

Dysgwr yr Wythnos

Friday, March 17th, 2017

1 S/H : Lewis James am ymestyn ei frawddegau am Luigi Lemwn.

1H : Seve Harvey am ail-ysgrifennu brawddegau am Luigi Lemwn.

1J : Cameron Gill am ail-ysgrifennu brawddegau am Luigi Lemwn.

(English) Learner of the week.

Monday, March 13th, 2017

Sorry, this entry is not available in Welsh

Dysgwr yr Wythnos

Monday, March 13th, 2017

1H/S – Lily -May Bailey am ymdrechu ym mathemateg.

Bobi Baines am ganolbwyntio drwy’r wythnos.

1H – Ruth Gattenberg am ymdrechu’n galed yn gyson.

1J – Cadi Bush am ymdrechu drwy’r wythnos.

 

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Thursday, March 9th, 2017

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Diolch i bob un a wnaeth cystadlu!

Unawd Blwyddyn 2 ac iau – 1af  Awen Thomas

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 – 3ydd Efan Rhys Collins

 

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – 1af Mari Fflur Thomas

 

Unawd Alaw Werin – 2il Beca Lees

 

Deuawd – 3ydd Mari Collins a Beca Jenkins

 

Grŵp Llefaru – 1af

 

Parti Deulais – 2il

 

Ymgom – 2il

 

Côr – 1af

 

Canlyniadau Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Caerdydd a’r Fro

 

Parti Dawnsio Gwerin Blwyddyn 3 a 4 – 2il

 

Grŵp Dawnsio Cymysg – 2il

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya