Canlyniadau’r Eisteddfod Sir

Friday, April 12th, 2019

Mor falch o’n plant sydd wedi bod yn brysur dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Diolch i bawb am eu hymroddiad a’u brwdfrydedd. Fe fydd y canlynol yn cynrychioli’r Sir yn yr Eisteddfod Genedlaethol:-

Ymgom- 1af /Dialogue- 1st

Efan Collins- Llefaru 2il / Recitation 2nd

Parti Unsain- 2il / Unison Group- 2nd

Y Gerddorfa  / The Orchestra

Dawns/Dance- Gwerin a Chyfrwng Cymysg

Dawns Unigol-Ffion Brown

Unawd Gitar-Gwilym MacDonald

Unawd Chwythbrennau- Owen Frohawk

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya