Canlyniadau’r Eisteddfod Sir

Friday, April 12th, 2019

Mor falch o’n plant sydd wedi bod yn brysur dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Diolch i bawb am eu hymroddiad a’u brwdfrydedd. Fe fydd y canlynol yn cynrychioli’r Sir yn yr Eisteddfod Genedlaethol:-

Ymgom- 1af /Dialogue- 1st

Efan Collins- Llefaru 2il / Recitation 2nd

Parti Unsain- 2il / Unison Group- 2nd

Y Gerddorfa  / The Orchestra

Dawns/Dance- Gwerin a Chyfrwng Cymysg

Dawns Unigol-Ffion Brown

Unawd Gitar-Gwilym MacDonald

Unawd Chwythbrennau- Owen Frohawk

Digwyddiadau

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Mabolgampau 27ain Mehefin

Mabolgampau 9.30am (Derbyn i Fl.6 / Reception to Yr.6)

mwy…

Wythnos Rhedeg Noddedig- 10fed Mehefin

Fe fydd cyfle i’n disgyblion rhedeg pob dydd wythnos nesaf. Gobeithiwn fydd pawb yn cael eu noddi i godi arian…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to the Welsh Book team for coming 3rd in the final in Aberystwyth! 👏👏👏👏👏👏 https://t.co/sZtYbmm7Gy
  • Llongyfarchiadau i’r tim Darllen Dros Gymru am ddod yn 3ydd yn y Rownd Genedlaethol yn Aberystwyth! 👏👏👏👏 https://t.co/Dc2AF1CewJ