Calendr

 

DyddiadDigwyddiad
11/01/18Hyfforddiant Dull Adferol i Rieni/Ofalwyr
16/01/18Sioe ‘Taith yr Iaith’ – Blwyddyn 5 & 6
22 - 25/01/18Arolwg ESTYN
13-14/02/18Nosweithiau Agored (3.30p.m. ymlaen) I ddisgyblion Dosbarth Derbyn – Blwyddyn 6
14/02/18Gwrandawiadau Unigolion yr Urdd yn yr Ysgol
19-23/02/18Hanner Tymor
26/02/18Plant nôl yn yr ysgol
26/02/18Pythefnos Masnach Deg
28/02/18Diwrnod Llyfr - plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.
01/03/18Dydd Gwyl Dewi. Cyfle i wisgo gwisg draddodiadol Gymreig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Croeso i’r plant wisgo crys cenedlaethol Cymru neu grys coch plaen.
07/03/18Eisteddfod yr Urdd - Dawns (Glantaf)
09/03/18Wythnos Gwyddoniaeth Prydeinig
10/03/18Eisteddfod Gylch yr Urdd – Canol Caerdydd (Glantaf)
21/03/18Diwrnod H.M.S.
23/03/18Eisteddfod yr Urdd – Offerynnol (Ysgol Pwll Coch)
24/03/18Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd
30/03-03/04/18Gwyliau Pasg
16/04/18Plant yn yr ysgol

Digwyddiadau

Dydd Gwyl Dewi 1af o Fawrth

Fe fydd cyfle i’ch plentyn/plant gwisgo gwisg draddodiadol.

mwy…

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 28ain o Chwefror

Fe fydd y plant yn cael cyfle i wisgo fel cymeriad o lyfr.

mwy…

Pythefnos Masnach Deg

Cofiwch gefnogi Pythefnos Masnach Deg o’r 26ain o Chwefror. Fe fydd gweithgareddau yn y dosbarthiadau i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Congratulations to@CADNOband - winners of the best single at the ‘Selar’ Awards last night. Two members of the band… https://t.co/m4aW1PanWY
  • Llongyfarchiadau @CADNOband am ennill y wobr am y Record Fer Orau yng Ngwobrau’r Selar neithiwr. Dwy o’n cyn-ddisgy… https://t.co/XmIwkPOO8l