Calendr

 

DyddiadDigwyddiad
11/01/18Hyfforddiant Dull Adferol i Rieni/Ofalwyr
16/01/18Sioe ‘Taith yr Iaith’ – Blwyddyn 5 & 6
22 - 25/01/18Arolwg ESTYN
13-14/02/18Nosweithiau Agored (3.30p.m. ymlaen) I ddisgyblion Dosbarth Derbyn – Blwyddyn 6
14/02/18Gwrandawiadau Unigolion yr Urdd yn yr Ysgol
19-23/02/18Hanner Tymor
26/02/18Plant nôl yn yr ysgol
26/02/18Pythefnos Masnach Deg
28/02/18Diwrnod Llyfr - plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.
01/03/18Dydd Gwyl Dewi. Cyfle i wisgo gwisg draddodiadol Gymreig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Croeso i’r plant wisgo crys cenedlaethol Cymru neu grys coch plaen.
07/03/18Eisteddfod yr Urdd - Dawns (Glantaf)
09/03/18Wythnos Gwyddoniaeth Prydeinig
10/03/18Eisteddfod Gylch yr Urdd – Canol Caerdydd (Glantaf)
21/03/18Diwrnod H.M.S.
23/03/18Eisteddfod yr Urdd – Offerynnol (Ysgol Pwll Coch)
24/03/18Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd
30/03-03/04/18Gwyliau Pasg
16/04/18Plant yn yr ysgol

Digwyddiadau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl.2-Bl.6 Gweler amserlen y Profion Cenedlaethol a gynhelir rhwng 2il -9fed o Fai yma.

mwy…

Gwyliau Pasg

Ysgol yn cau Dydd Iau 29ain o Fawrth ac yn ail agor Dydd Llun 16eg o Ebrill- pawb nôl! Dymunwn…

mwy…

Profion Cenedlaethol

Os ydych am fwy o wybodaeth ynglyn â’r profion Cenedlaethol, mae sampl o brawf Gweithdrefnol a Rhesymu ar gael yma.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @EstynHMI: Find out how staff and pupils at @trydarywern create their own weather bulletins as part of an innovative project promoting c…
  • RT @EstynAEM: Darganfyddwch sut mae staff a disgyblion yn @trydarywern yn creu eu bwletinau tywydd eu hunain fel rhan o brosiect arloesol s…