Calendr

DyddiadDigwyddiad
13/09/17Cyfarfod i Rieni Bl.5 -Trip Abernant. 6.30 pm- Neuadd yr Ysgol
16/09/17Trip Bl.6 i Gastell Caerdydd
21/09/17Cyfarfod i Rieni Ofalwyr- Cyflwyniad gan Athrawon am waith y flwyddyn.
25/09/17Ffotograffydd yn yr Ysgol- LLuniau unigolion/teuluol
29/09/17Bore Coffi Macmillan 9-10 am Neuadd yr Ysgol
5/10/17Cyfarfod i rieni Bl.6 Trip LLangrannog 6.30pm Neuadd yr Ysgol.
10/10/17Noson Rhieni- yn dechrau am 3.30pm Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6
11/10/17Diwrnod T. Llew Jones
13/10/17Diwrnod HMS
23/10/17-26/10Bl. 6 yn Llangrannog
30/10- 3/11Hanner Tymor
09/11/17Cwmni Theatr Image- The Wind in the Willows Bl.3-6
22/11 - 24/11Bl.5 yn Abernant
12/12 a 13/12Cyngerdd Plant Blwyddyn 1 a 2
14/12 a 15/12Cyngerdd Plant y Dosbarth Derbyn
19/12Plant Dosbarth Derbyn i Blwyddyn 4 Triniaeth Gwrth Ffliw
22/12Diwedd Tymor
08/01/18Plant yn yr ysgol

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER