Calendr

 

DyddiadDigwyddiad
25/04/18Noson Dathlu Prosiect Ysgol Greadigol i ddisgyblion a rieni Blwyddyn 5.
02/05 - 09/05Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol i Bl.2-6
07/05Gwyl y Banc
09/05Cyfarfod
i rieni Bl.2 a Bl.6 ar Asesu am 6.30 p.m.
28/05 - 1/06HANNER TYMOR
04/06Ffotograffydd yn yr ysgol. Lluniau Dosbarthiadau a Thimoedd.
07/06Bl. 6 yng Nglantaf
13/06Mabolgampau'r Ysgol i ddechrau am 9.30a.m. ( Diwrnod gwahanol i'r Feithrin.
15/06Bl.6 yng Nglantaf
19/06Diwrnod wrth gefn am Mabolgampau'r Ysgol.
20/06Diwrnod HMS
27/06Cyfarfod i rieni newydd y Dosbarth Derbyn - 10 a.m..
27/06Cyfarfod i rieni newydd y Meithrin -2p.m.
30/06- 01/07Gwyl Tafwyl, Castell Caerdydd ( Bydd Ysgol y Wern yn perfformio ar y 30ain)
04/07Mabolgampau'r Meithrin
04 a 05/07Blwyddyn 6 yng Nglantaf.
11/07Noson Pontio Cyflwyniad gan athrawon Bl.3 i rieni Bl.2
16/07Noson Agored- cyfle i drafod yr adroddiad.
17/18 / 07Cyngerdd yr Adran Iau- Ysgol Gyfun Glantaf.
24/07Plant yn Gorffen
03/09Staff yn yr ysgol- Dim ysgol i'r plant.
04/09Plant yn yr ysgol.

Digwyddiadau

Eisteddfod 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am Eisteddfod Caerdydd 2018.

mwy…

Bwydlen Arbennig- Dydd Mawrth 24ain o Orffennaf

Mae’r Sir yn cynnig bwydlen gwahanol ar gyfer Dydd Mawrth 24ain o Orffennaf-

mwy…

Noson Agored

Fe fydd cyfle i drafod adroddiad eich plentyn Nos Lun 16eg o Orffennaf.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @oliverwowen: Delighted to pay tribute to Ysgol y Wern @trydarywern at tonight's Full Council meeting that they achieved 5 'excellent' r…
  • RT @Blwyddyn6YWern: Rydyn ni’n falch iawn o blant Blwyddyn 6 neithiwr a heno.Roeddech chi gyd yn wych ac yn mwynhau perfformio ar y llwyfan…