Calendr

DyddiadDigwyddiad
13/09/17Cyfarfod i Rieni Bl.5 -Trip Abernant. 6.30 pm- Neuadd yr Ysgol
16/09/17Trip Bl.6 i Gastell Caerdydd
21/09/17Cyfarfod i Rieni Ofalwyr- Cyflwyniad gan Athrawon am waith y flwyddyn.
25/09/17Ffotograffydd yn yr Ysgol- LLuniau unigolion/teuluol
29/09/17Bore Coffi Macmillan 9-10 am Neuadd yr Ysgol
5/10/17Cyfarfod i rieni Bl.6 Trip LLangrannog 6.30pm Neuadd yr Ysgol.
10/10/17Noson Rhieni- yn dechrau am 3.30pm Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6
11/10/17Diwrnod T. Llew Jones
13/10/17Diwrnod HMS
23/10/17-26/10Bl. 6 yn Llangrannog
30/10- 3/11Hanner Tymor
09/11/17Cwmni Theatr Image- The Wind in the Willows Bl.3-6
22/11 - 24/11Bl.5 yn Abernant
12/12 a 13/12Cyngerdd Plant Blwyddyn 1 a 2
14/12 a 15/12Cyngerdd Plant y Dosbarth Derbyn
19/12Plant Dosbarth Derbyn i Blwyddyn 4 Triniaeth Gwrth Ffliw
22/12Diwedd Tymor
08/01/18Plant yn yr ysgol

Digwyddiadau

Noson Gyri CRhA 22ain o Fedi

Dewch i fwynhau cyri gyda rhieni, gofalwyr a staff yr ysgol yng Nghlwb Rygbi Llanisien am 7.30 p.m.

mwy…

Noson Rieni/Ofalwyr 10fed o Hydref

Noson i rieni/ofalwyr i drafod gwaith eu plant/ei plentyn.

mwy…

Noson Gyflwyno 21ain o Fedi

Dewch yn llu i gwrdd â’r athrawon ac i ddarganfod mwy am waith y flwyddyn. Amseroedd ar y cylchlythyr.

mwy…

Dosbarthiadau Medi 2017

Cliciwch ar y linc i weld y dosbarthiadau am Fis Medi 2017. Diolch! Dosbarthiadau-Medi-2017

mwy…
Hwb

Twitter

  • Da iawn Blwyddyn 6 am ddarlledu eich rhaglen Radio Wern cyntaf! Year 6 have made their first Radio Wern broadcast o… https://t.co/PxdxzLgT6v
  • Ymarfer ar gyfer y gynghrair gwyddbwyll ar-lein! Getting ready for the online chess league! #CHECKMATE https://t.co/JlaTNLHcpv